Usnesení Rady ČTK č. 4/2023

ze 179. zasedání konaného dne 23. 1. 2023


Rada ČTK přijala a odsouhlasila Volební řád Rady ČTK pro volbu generálního ředitele/ředitelky ČTK v roce 2023.

Hlasování: 5 – 1 – 1

(dva hlasy per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 23. 1. 2023

Zveřejněno: 01.02.2023