Usnesení Rady ČTK č. 5/2023

ze 179. zasedání konaného dne 23. 1. 2023


Rada ČTK vyhlašuje v souladu se zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, výběrové řízení na funkci generálního ředitele/ředitelky České tiskové kanceláře.

Hlasování: 5 – 1 – 0

(jeden hlas per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 23. 1. 2023

Zveřejněno: 01.02.2023