Usnesení Rady ČTK č. 6/2023

ze 179. zasedání konaného dne 23. 1. 2023


Rada ČTK projednala stížnost pana Zdeňka Škromacha ze dne 10. ledna 2023 ČTK na titulek zprávy ČTK, resp. Českých novin „Důchodce ujížděl policii, byl pod vlivem alkoholu, místy jel i 200 km/h“, který považuje slovo důchodce za nekorektní, diskriminační a dehonestující. Rada ČTK požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK J. Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 5 – 2 – 0

(dva hlasy per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 23. 1. 2023

Zveřejněno: 01.02.2023