Usnesení Rady ČTK č. 7/2023

ze 179. zasedání konaného dne 23. 1. 2023


Rada ČTK projednala podnět 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové ze dne 15. ledna 2023, který se týkal zprávy ČTK o údajném hackerském útoku na weby ČSÚ v průběhu zpracovávání výsledků prezidentských voleb.

Rada ČTK požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 4 – 2 – 1

(dva hlasy per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 23. 1. 2023

Zveřejněno: 01.02.2023