Usnesení Rady ČTK č. 8/2023

ze 180. zasedání konaného dne 28. 2. 2023

Rada ČTK schválila schválila program 180. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 5 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 28. 2. 2023

Zveřejněno: 07.03.2023