Usnesení Rady ČTK č. 9/2023

ze 180. zasedání konaného dne 28. 2. 2023

Rada ČTK v tajné volbě počtem pěti hlasů rozhodla, že se výběrového řízení na volbu GŘ ČTK v roce 2023 zúčastní tři kandidáti Jaroslav Kábele, Jan Mrzena a Petr Pergler.

David Soukup předseda Rady ČTK

V Praze dne 28. 2. 2023

Zveřejněno: 07.03.2023