Usnesení Rady ČTK č. 10/2023

ze 181. zasedání konaného dne 21. 3. 2023

Rada ČTK schválila schválila program 181. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 7 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. 3. 2023

Zveřejněno: 29.03.2023