Usnesení Rady ČTK č. 11/2023

ze 181. zasedání konaného dne 21. 3. 2023

Rada České tiskové kanceláře zvolila volební komisi pro volbu generálního ředitele ČTK na období 2023 – 2029 ve složení: Jaroslava Wenigerová, Aleš Mareček, David Soukup.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Rada České tiskové kanceláře zvolila předsedkyní komise Jaroslavu Wenigerovou.

Hlasování: 7 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. 3. 2023

Zveřejněno: 29.03.2023