Usnesení Rady ČTK č. 12/2023

ze 181. zasedání konaného dne 21. 3. 2023

Rada České tiskové kanceláře zvolila do funkce generálního ředitele České tiskové kanceláře na funkční období 2023 – 2029 Mgr. Jaroslava Kábeleho.

Rozhodnutí bylo přijato pěti hlasy z celkových sedmi hlasů.

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. 3. 2023

Zveřejněno: 29.03.2023