Usnesení Rady České tiskové kanceláře č. 13/2023

ze 182. zasedání konaného dne 17. 4. 2023

Rada ČTK schválila schválila program 182. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 7 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 17. 4. 2023

Zveřejněno: 27.04.2023