Usnesení Rady České tiskové kanceláře č. 14/2023

ze 182. zasedání konaného dne 17. 4. 2023

Rada České tiskové kanceláře v souladu s § 8, odst. 1, písmeno b) zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři jmenovala s účinností od 12. června 2023 do funkce generálního ředitele České tiskové kanceláře na funkční období 2023 – 2029

Mgr. Jaroslava Kábeleho.

Hlasování: 7 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 17. 4. 2023

Zveřejněno: 27.04.2023