Usnesení Rady České tiskové kanceláře č. 16/2023

ze 183. zasedání konaného dne 29. 5. 2023

Rada ČTK schválila schválila program 183. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 29. 5. 2023

Zveřejněno: 07.06.2023