136. zasedání Rady České tiskové kanelář

dne 7. června 2019

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Petr Žantovský, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Jakub Heikenwälder, Michaela Marksová
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2018
3) Monitoring zpravodajství
4) Aktuální stav v ČTK
5) Různé


Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) Miroslav Augustin zahájil zasedání a seznámil členy Rady s návrhem programu zasedání. Program byl jednomyslně odsouhlasen.

Rada projednala stížnost paní Moniky Hlouškové, která si stěžuje na nečinnost ČTK, která nezveřejnila tiskovou zprávu poslance Volného. Poslanec Volný v tiskové zprávě informuje o podání trestního oznámení na Českou televizi. GŘ ČTK Jiří Majstr předložil Radě své stanovisko ke stížnosti. ČTK dlouhodobě informuje o hospodaření České televize a paní Hlouškové bude odeslán výběr zpráv, které ČTK v této souvislosti vydala.

Rada konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Stěžovatelce bude v tomto smyslu odeslána odpověď paní místopředsedkyně.

Pavel Foltán předloží k tomuto bodu rozdílné stanovisko. (viz příloha).

Hlasování: 6 – 1 – 0 viz Usnesení 6/2019Rada projednala návrh „Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Rady ČTK za rok 2018“.

Rada schválila Výroční zprávu o hospodaření ČTK za rok 2018 včetně závěrečného účtu, Návrh na rozdělení zisku roku 2018 a Výroční zprávu o činnosti ČTK v roce 2018.

Pavel Foltán předloží k tomuto bodu rozdílné stanovisko. (viz příloha).

Hlasování: 6 – 1 – 0 viz Usnesení 7/2019J. Majstr informoval o jednáních s Ministerstvem kultury a Národní knihovnou k digitalizaci fotoarchivu ČTK.

ČTK připravuje kurz mediální výchovy pro školy.

Členové Rady rozhodli, že ČTK bude do odvolání pokračovat v zasílání zpravodajství k eurovolbám a brexitu.GŘ ČTK J. Majstr dále informoval o aktuální situaci v ČTK.

 • ČTK stále pokračuje ve zpravodajství k volbám do Evropského parlamentu a brexitu.
 • Sportovní zpravodajství se v květnu soustředilo hlavně na MS v hokeji.
 • ČTK připravuje tzv. letní servis, který zahrnuje zpravodajství o stavu koupališť, o počasí, sklizni, stavech vody apod.
 • ČTK připravuje výstavu o Tobruku, která bude k vidění v říjnu na Vítězném náměstí v Praze 6.
 • Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti bude zahájena výstava Okamžiky sametové revoluce k 30. výročí sametové revoluce.


Návrh programu na 137. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Monitoring zpravodajství
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, ve čtvrtek 11. 7. 2019 od 13.00 hod. Srpnové zasedání proběhne 28. 8. 2019 od 13.00 hod.
Zapsala: Marie Kronesová
Schválila: Jaroslava Wenigerová

Zveřejněno: 25.06.2019

Další zápisy

 • 136. zasedání Rady České tiskové kanelář | 25.06.2019
 • 135. zasedání Rady České tiskové kanelář | 28.05.2019
 • 134. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.05.2019
 • 133. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.04.2019
 • 132. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.03.2019
 • 131. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.01.2019
 • 130. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.12.2018
 • 129. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.12.2018
 • 128. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.11.2018
 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017
 • 117. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.11.2017
 • 116. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.10.2017
 • 115. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 15.09.2017
 • 114. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.09.2017
 • 113. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 12.07.2017