141. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 25. listopadu 2019

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Jaroslava Wenigerová, Petr Žantovský, Angelika Bazalová, Michaela Marksová, Pavel Foltán, David Soukup
Omluven: Jana Gáborová
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK, Vladislav Slabý, ekonomický ředitel

Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Rozpočet rady ČTK na rok 2020
3) Monitoring zpravodajství
4) Digitalizace fotoarchivu ČTK
5) Aktuální stav v ČTK
6) Stanovisko GŘ ČTK k podnětu P. Žantovského
7) Různé


Místopředsedkyně Rady ČTK (dále jen „Rady“) Jaroslava Wenigerová zahájila zasedání, přivítala členy Rady a seznámila je s návrhem programu zasedání. Rada program jednomyslně schválila.

Členové Rady vedli diskusi na téma řešení anonymních stížností. A. Bazalová se bude tomuto tématu věnovat, požádá o právní názor a o výsledcích bude Radu informovat.


Rada projednala stížnost JUDr. Váchy, který označil zprávu ČTK o dosazení politika Aksjonova, úřadující hlavy Krymské republiky, Rusy za dezinformaci. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra a s jeho stanoviskem se ztotožnila.
JUDr. Váchovi bude zasláno stanovisko J. Majstra a usnesení Rady.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 13/2019Rada projednala stížnost p. Jiřího Sadílka, který dlouhodobě upozorňuje sdělovací prostředky na to, že se romský koncentrační tábor v Letech u Písku nenacházel v areálu bývalého vepřína. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. S jeho stanoviskem se ztotožnila. P. Sadílkovi bude zasláno stanovisko J. Majstra a usnesení Rady.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 14/2019


Rada projednala podnět p. Františka Sadílka, který ve své stížnosti upozornil na nesoulad titulku s obsahem článku ČTK ze dne 4. 11. 2019 o rostoucích obavách o demokracii v zemích bývalého východního bloku. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, který dal pisateli za pravdu v tom, že titulek byl významově posunutý. Na základě podnětu p. F. Sadílka ČTK titulek opravila a šéfredaktorka vytkla chybu příslušným redaktorům. P. Sadílek obdrží vyjádření J. Majstra a usnesení Rady.

Hlasování: 4 – 1 – 1 viz Usnesení 15/2019


P. Žantovský podal v souvislosti s touto zprávou podnět, kterým chce upozornit na nekvalitní práci redakce. Tato zpráva je dle jeho názoru ireleventní a neměla být ČTK vydána.

P. Žantovský žádá vyjádření GŘ ČTK.

P. Žantovský a P. Foltán vyjádřili nespokojenost s tím, že nemají informace o tom, jak probíhá v ČTK řešení stížnosti. V návaznosti na tento podnět GŘ podrobně uvedl, jak fungují v ČTK kontrolní mechanismy.

Na dotaz P. Žantovského, zda má ČTK Etický kodex, sdělil GŘ, že etický kodex ČTK je umístěný na webových stránkách ČTK (www.ctk.cz).


Rada projednala návrh rozpočtu Rady na rok 2020. P. Foltán požádal generálního ředitele o předkládání důvodové zprávy k návrhům rozpočtů Rady ČTK a ČTK. P. Foltán upozornil na to, že návrh rozpočtu nezahrnuje mandatorní výdaje (cestovné a telekomunikační poplatky). Dle jeho právního názoru je to část nároková.

Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení 16/2019


Rada požádala GŘ ČTK o pokračování monitoringu zpravodajství k brexitu do termínu plánovaného odchodu, tj. ke dni 31. 1. 2020. Monitoring k 30. výročí listopadových událostí bude ukončen k 30. 11. 2020. Zpravodajství ke kauze „Čapí hnízdo“ dále pokračuje.


GŘ ČTK informoval Radu o digitalizaci fotoarchivu. V tomto čtvrtletí by měla být vyplacena první platba Národní knihovně (NK) z rozpočtu Ministerstva kultury. Je ustavena odborná skupina NK, která bude v následujících dnech působit v ČTK a připravovat materiál k digitalizaci.


GŘ ČTK informoval o aktuálním dění v ČTK:

 • stavební práce v sousedství pokračují podle harmonogramu
 • fotoreportéři ČTK Kateřina Šulová a Roman Vondrouš vyhráli dvě první ceny v soutěži Czech Press Photo v kategoriích Portrét a Lidé
 • ve stejné soutěži vyhlásilo ČTK cenu pro mladé fotografy do 26 let
 • v sobotu 16. listopadu 2019 proběhl v ČTK druhý ročník dne otevřených dveří, přišlo přibližně 800 lidí
 • v Praze Na Příkopě probíhá výstava fotografií k výročí sametové revoluce
 • zpravodajství ČTK věnovalo pozornost zejména 30. výročí sametové revoluce, ze zahraničního zpravodajství impeachmentu D. Trumpa


Rada vzala na vědomí stanovisko GŘ ČTK k podnětu místopředsedy P. Žantovského, který se týká bezplatného zveřejňování tiskových sdělení parlamentních a europarlamentních stran prostřednictvím zvláštní služby ČTK.

Hlasování: 4 – 1 – 0 viz Usnesení 17/2019


Rada rozhodla, že volba předsednictva ČTK proběhne na příštím zasedání.


Návrh programu na 142. zasedání
1. Volba předsednictva Rady ČTK
2. Pošta, stížnosti
3. Rozpočet Rady ČTK na rok 2020
4. Monitoring zpravodajství
5. Digitalizace fotoarchivu ČTK
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Příští 142. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 16. 12. 2019 od 13.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválila: Jaroslava Wenigerová

Zveřejněno: 05.12.2019

Další zápisy

 • 141. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 05.12.2019
 • 140. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.10.2019
 • 139. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.09.2019
 • 138. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 05.09.2019
 • 137. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 23.07.2019
 • 136. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 25.06.2019
 • 135. zasedání Rady České tiskové kanelář | 28.05.2019
 • 134. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.05.2019
 • 133. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.04.2019
 • 132. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.03.2019
 • 131. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.01.2019
 • 130. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.12.2018
 • 129. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.12.2018
 • 128. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.11.2018
 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017