131. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 8. ledna 2019
Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Vladimír Cisár, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluvena: Jana Gáborová
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Aktuální stav v ČTK
3) Různé

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) Miroslav Augustin zahájil zasedání a seznámil členy Rady s návrhem programu zasedání. Program byl jednomyslně odsouhlasen.

Rada projednala stížnost p. Bartoše ke zprávě vydané ČTK dne 13. prosince 2018 o záměru Pirátů zrušit „Pražský plynárenský holding“. Rada rovněž projednala stanovisko GŘ ČTK J. Majstra k této stížnosti. Členové Rady se shodli, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Panu Bartošovi bude v tomto smyslu odeslána odpověď pana předsedy.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 1/2019

GŘ ČTK J. Majstr dále informoval o aktuální situaci v ČTK.

 • Poslanecká sněmovna při schvalování státního rozpočtu na rok 2019 zamítla pozměňovací návrh na poskytnutí finančních prostředků na digitalizaci fotobanky ČTK. GŘ ČTK hodlá i nadále pokračovat v jednáních směřujících k získání dotace. Na vytváření elektronické databáze se i přesto bude nadále pracovat.
 • Výstava fotografií k 100. výročí založení ČTK se vrací zpět do Prahy do Butovic, kde bude její putování definitivně ukončeno.
 • ČTK odvysílala během vánočního období tři videostreamy projevů prezidenta ČR a předsedů obou komor Parlamentu ČR.
 • GŘ ČTK dále informoval o postupujících stavebních pracích okolních budov.


P. Žantovský požádal GŘ ČTK o výrobu vizitek pro členy Rady.

Návrh programu na 132. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Volba předsednictva Rady ČTK
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 18. 2. 2019 od 15.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 24.01.2019

Další zápisy

 • 131. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.01.2019
 • 130. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.12.2018
 • 129. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.12.2018
 • 128. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.11.2018
 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017
 • 117. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.11.2017
 • 116. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.10.2017
 • 115. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 15.09.2017
 • 114. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.09.2017
 • 113. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 12.07.2017
 • 112. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.06.2017
 • 111. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.06.2017
 • 110. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 25.05.2017
 • 109. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.04.2017
 • 108. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.03.2017