Program 144. zasedání Rady ČTK dne 24. února 2020 v 16 hod

1. Pošta, stížnosti
2. Informace o nových projektech v oblasti IT
3. Monitoring zpravodajství
4. Digitalizace fotoarchívu ČTK
5. Aktuální stav v ČTK
6. Projednání Etického kodexu členů Rady ČTK
7. Změny, doplnění a úprava Jednacího řádu Rady ČTK
8. Různé

Zveřejněno: 18.02.2020