133. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 25. března 2019
Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Petr Žantovský, Vladimír Cisár, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Jakub Heikenwälder
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Monitoring tisku
3) Aktuální stav v ČTK
4) Různé

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) Miroslav Augustin zahájil zasedání a seznámil členy Rady s návrhem programu zasedání. Program byl jednomyslně odsouhlasen.

Rada ČTK obdržela podnět stěžovatele p. Pecla, přičemž následně bylo zjištěno, že tímto podnětem (označeným jako "stížnost") se Rada jakožto stížností nemůže zabývat.

Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení 5/2019

Rada vzala na vědomí otevřený dopis europoslanců Kateřiny Konečné a Jiřího Maštálky adresovaný vedení Unie vydavatelů. Vzhledem k faktu, že ČTK není členem této Unie, obsahem dopisu se podrobněji nezabývala.

Členové Rady ocenili zpravodajství ČTK k 80. výročí vzniku protektorátu Čech a Moravy. Rada rovněž velmi pozitivně hodnotí zpravodajství k brexitu. Členové Rady se rozhodli toto zpravodajství monitorovat až do doby, kdy se rozhodne o způsobu vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Rada požádala GŘ ČTK J. Majstra o zasílání kompletního předvolebního zpravodajství k volbám do Evropského parlamentu, zasílání by mělo být zahájeno měsíc před volbami.

GŘ ČTK J. Majstr dále informoval o aktuální situaci v ČTK.

 • ČTK se nyní ve svém zpravodajství zaměřuje především na brexit, volby do Evropského parlamentu, prezidentské volby na Slovensku a výročí vstupu ČR do NATO.
 • ČTK se stala jedním z partnerů v projektu holandské tiskové agentury, jehož cílem je zjistit, co se z produkce tiskových agentur objevuje na webových stránkách klientů.
 • ČTK spustila vlastní projekt nazvaný Okamžiky sametové revoluce. Jeho hlavním cílem je příprava výstavy fotografií k 30. výročí sametové revoluce a neméně důležitým aspektem projektu je sbírka a následná digitalizace fotografií z období revoluce v regionech a jejich uložení do fotoarchívu ČTK.


GŘ Majstr a místopředsedkyně Rady p. Wenigerová informovali o pokračujících jednáních k financování digitalizace fotoarchívu ČTK.

Návrh programu na 134. zasedání
1) Pošta, stížnosti
2) Monitoring tisku
3) Aktuální stav v ČTK
4) Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, v pondělí 29. 4. 2019 od 15.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 08.04.2019

Další zápisy

 • 133. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.04.2019
 • 132. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.03.2019
 • 131. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.01.2019
 • 130. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.12.2018
 • 129. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.12.2018
 • 128. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.11.2018
 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017
 • 117. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.11.2017
 • 116. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.10.2017
 • 115. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 15.09.2017
 • 114. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.09.2017
 • 113. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 12.07.2017
 • 112. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.06.2017
 • 111. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.06.2017
 • 110. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 25.05.2017