137. zasedání Rady České tiskové kaneláře

dne 11. července 2019

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Jaroslava Wenigerová, Petr Žantovský, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Michaela Marksová
Omluveni: -
Hosté: Jan Kodera, technický ředitel ČTK
Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Monitoring zpravodajství
3) Aktuální stav v ČTK
4) Různé


Místopředsedkyně Rady ČTK (dále jen „Rady“) Jaroslava Wenigerová zahájila zasedání a seznámila členy Rady s návrhem programu zasedání. Program byl jednomyslně odsouhlasen.

Rada ČTK obdržela za období od červnového zasedání Rady dva podněty.
První dotaz se týkal zpravodajského pokrytí Krameriových cen.
Druhá žádost se týkala poskytnutí zdrojů informací ke zprávě, ve které ČTK informuje o tom, že Ústavní soud odmítl stížnost „Moravských pirátů“, kteří nemohli kandidovat do Evropského parlamentu.
GŘ ČTK Jiří Majstr písemně seznámil členy Rady s odpověďmi ČTK na oba dotazy.

Členové Rady se dohodli, že monitoring zpravodajství k Eurovolbám bude pokračovat do doby zvolení orgánů Evropského parlamentu a Evropské komise. ČTK bude pokračovat v zasílání zpravodajství k brexitu do konce října 2019.

Jan Kodera v zastoupení GŘ ČTK informoval o aktuálním dění v ČTK:

 • ČTK stále pokračuje ve zpravodajství o situaci v Bruselu po volbách do Evropského parlamentu, o brexitu a volbě předsedy konzervativní strany ve VB.
 • Domácí zpravodajství sleduje politický vývoj v souvislosti s odvoláním ministra kultury.
 • Sportovní zpravodajství se soustředí na tenisový turnaj ve Wimbledonu, ČTK zde má svého zpravodaje.
 • Dochází ke střídání zpravodaje v Bruselu, nově nastupuje redaktor zahraniční redakce p. Kupec.
 • ČTK připravuje speciální zpravodajství k 30. výročí sametové revoluce. Seriál bude vydávat na konci léta a během podzimu.
 • Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti bude zahájena výstava Okamžiky sametové revoluce k 30. výročí sametové revoluce. V listopadu 2019 bude k vidění i v centru Prahy.
 • ČTK navštívili slovenští kolegové z agentury TASR. Tématem diskusí byla i digitalizace fotoarchivu, která na Slovensku proběhla v roce 2014, agentura na ni získala dotaci ve výši 4 mil. EUR.
 • V ČTK nyní pokračují práce na digitalizaci formou zpracování popisových knih.
 • ČTK podepsala smlouvu o účasti na výstavě EXPO 2020.P. Foltán žádá GŘ ČTK o přehled (např. formou tabulky), jak ČTK zpravodajsky pokrývá udělování čtyř existujících cen pro novináře za období od jejich vzniku.

M. Marksová požádala o přizvání pracovníka ČTK na příští zasedání, který objasní členům Rady, jak vyhledávat zprávy v Infobance ČTK.

P. Žantovský navrhne a zašle formulaci k návrhu na vytvoření nové služby ČTK určené pro parlamentní a europarlamentní strany.


Návrh programu na 138. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Návrh P. Žantovského na zavedení nové služby v ČTK
3. Monitoring zpravodajství
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, ve středu 28. 8. 2019 od 13.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválila: Jaroslava Wenigerová

Zveřejněno: 23.07.2019

Další zápisy

 • 137. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 23.07.2019
 • 136. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 25.06.2019
 • 135. zasedání Rady České tiskové kanelář | 28.05.2019
 • 134. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.05.2019
 • 133. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.04.2019
 • 132. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.03.2019
 • 131. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.01.2019
 • 130. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.12.2018
 • 129. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.12.2018
 • 128. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.11.2018
 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017
 • 117. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.11.2017
 • 116. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.10.2017
 • 115. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 15.09.2017
 • 114. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.09.2017