127. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 24. září 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský
Omluveni: Vladimír Cisár
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Radim Novák, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1. Pošta, stížnosti
2. Digitalizace fotoarchivu
3. Výsledky hospodaření ČTK za 1. pololetí 2018
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé

Rada projednala stížnost p. Petra Pulce na údajně zavádějící titulek v článku informujícím o rezignaci šéfa Danske Bank. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK, který sdělil, že titulek, který vyšel na stránkách iDnes.cz, nepochází ze servisu ČTK. Rada proto považuje stížnost za neopodstatněnou a doporučuje stěžovateli, aby se obrátil přímo na redakci iDnes.cz. Členové Rady pověřili předsedu, aby p. Pulcovi v tomto smyslu odpověděl.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 17/2018

GŘ ČTK představil Radě materiály o stavu a postupu digitalizace fotoarchivu. Zároveň informoval o plánovaných jednáních ohledně financování s ministryní financí A. Schillerovou a poslankyní M. Němcovou. Výsledky a závěry z těchto jednání projedná Rada na příštím zasedání.
Rada i vedení ČTK vyjadřují společně souhlas s tím, že pokud bude možnost ve spolupráci s MK ČR a vysokými školami realizovat výzkumný úkol týkající se digitalizace a případného studijního a badatelského využití fotobanky ČTK, budou o takové možnosti jednat a nebude-li to v rozporu se zájmy ČTK, podpoří jeho realizaci.

Předseda Rady informoval členy Rady o projednávání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2017 na 9. schůzi volebního výboru PS PČR.
P. Foltán upozornil, že zpráva o činnosti Rady ČTK ve výroční zprávě neobsahovala informaci o rozpočtu Rady ČTK.
P. Žantovský navrhnul zaslat potřebné informace před projednáním na plénu PS PČR předsedovi volebního výboru PS PČR a příslušnému zpravodaji. Návrh byl jednomyslně přijat.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 18/2018

Ekonomický ředitel R. Novák seznámil Radu se zprávou o výsledcích hospodaření ČTK za první pololetí roku 2018. Hospodářské výsledky označil za slušné, do jisté míry kopírující průběh minulých tří let. Vyhlídky, že rok 2018 dopadne z finančního pohledu dobře, jsou velmi nadějné.

Rada požádala GŘ ČTK, aby takto významné dokumenty byly členům Rady doručovány co nejrychleji po zpracování. Rada vzala průběžnou zprávu o hospodaření ČTK na vědomí.

GŘ ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK.
 • Zpravodajství se zaměřuje zejména na témata voleb v ČR, sirotků, Evropské unie, brexitu.
 • J. Majstr byl zvolen do pětičlenného předsednictva Evropské aliance tiskových agentur (EANA) na zasedání ve Varšavě. EANA sdružuje 32 evropských národních tiskových agentur a slouží zejména jako fórum pro spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi jejími členy.
 • ČTK bude v říjnu v Praze hostit mezinárodní konferenci sdružení tiskových agentur MINDS, rovněž připravuje oslavy 100. výročí svého založení na Žofíně.

P. Žantovský poděkoval GŘ ČTK za zasílání denního souhrnu volebního zpravodajství a rovněž za pozvání na oslavy ČTK na Žofíně. Zároveň informoval o připravované konferenci česko-slovenských spisovatelů, kterou bude moderovat a požádal GŘ ČTK, aby zvážil, zda by ČTK měla informovat o této události v servisu ČTK.Návrh programu na 128. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Volební zpravodajství
3. Digitalizace fotoarchivu
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 22. 10. 2018 od 15.00 hod. Listopadové zasedání proběhne dne 21. 11. 2018 od 15.00 hod. Prosincové zasedání proběhne dne 17. 12. 2018 od 15.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 10.10.2018

Další zápisy

 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017
 • 117. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.11.2017
 • 116. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.10.2017
 • 115. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 15.09.2017
 • 114. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.09.2017
 • 113. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 12.07.2017
 • 112. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.06.2017
 • 111. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.06.2017
 • 110. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 25.05.2017
 • 109. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.04.2017
 • 108. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.03.2017
 • 107. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2017
 • 106. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 31.01.2017
 • 105. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.01.2017
 • 104. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.12.2016