129. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 21. listopadu 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Vladimír Cisár, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský
Omluveni: Jakub Heikenwälder
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1. Zápis z říjnového zasedání Rady ČTK
2. Pošta, stížnosti
3. Rozpočet Rady ČTK na rok 2019
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) M. Augustin zahájil zasedání a seznámil členy Rady s návrhem programu zasedání. Ten byl jednomyslně schválen.

Rada projednala a schválila zápis ze 128. zasedání Rady.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 19/2018

Členové Rady se dohodli, že na příštím zasedání provedou několik změn jednacího řádu Rady. Všechny podněty ke změnám předloží členové minimálně 2 týdny před příštím zasedáním Rady.

Rada projednala stanoviska GŘ ČTK J. Majstra ke stížnostem paní Bydžovské a pana Hlavy. Rada tato stanoviska neschválila a vrátila je GŘ ČTK k přepracování.

Rada ukládá GŘ ČTK J. Majstrovi, aby pokračoval v jednání s poslanci Poslanecké sněmovny, kteří podporují digitalizaci fotobanky a přišli sami s návrhem vlastní poslanecké legislativní iniciativy. Cílem je, aby se otázka digitalizace začala efektivně řešit už ve státním rozpočtu na rok 2019.

Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení 20/2018

Rada projednala návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2019 a uložila GŘ ČTK J. Majstrovi, aby detailně rozpracoval jednotlivé položky rozpočtu Rady ČTK na rok 2019 a Radě tento rozpočet (včetně důvodové zprávy) předložil minimálně 2 týdny před prosincovým zasedáním Rady.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 21/2018

Rada současně uložila GŘ ČTK, aby návrh rozpočtu ČTK na rok 2019 (včetně důvodové zprávy) předložil minimálně 2 týdny před prosincovým zasedáním Rady. GŘ ČTK J. Majstr představil členům Rady nového ekonomického ředitele ČTK Ing. Vladislava Slabého.

GŘ ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK.
 • V sobotu 17. listopadu proběhl v ČTK Den otevřených dveří, akce se zúčastnilo přibližně 700 lidí.
 • ČTK zaznamenala úspěch v hlavní i vedlejší kategorii v soutěži Czech Press Photo.
 • ČTK připravuje rozpočet na rok 2019.
 • ČTK připravila smlouvu na digitalizaci popisových knih.
 • Výstava ke 100. výročí založení ČTK stále putuje po České republice, po Šumperku se přesouvá do Uherského Hradiště


Návrh programu na 130. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Změny jednacího řádu Rady ČTK
3. Rozpočet Rady ČTK na rok 2019
4. Rozpočet ČTK na rok 2019
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 17. 12. 2018 od 15.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 03.12.2018

Další zápisy

 • 129. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.12.2018
 • 128. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.11.2018
 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017
 • 117. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.11.2017
 • 116. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.10.2017
 • 115. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 15.09.2017
 • 114. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.09.2017
 • 113. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 12.07.2017
 • 112. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.06.2017
 • 111. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.06.2017
 • 110. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 25.05.2017
 • 109. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.04.2017
 • 108. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.03.2017
 • 107. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2017
 • 106. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 31.01.2017