139. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 18. září 2019

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni:Jaroslava Wenigerová, Petr Žantovský, Jana Gáborová, Michaela Marksová
Omluven: Pavel Foltán
Hosté: JUDr. Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Monitoring zpravodajství
3) Aktuální stav v ČTK
4) Různé


Místopředsedkyně Rady ČTK (dále jen „Rady“) Jaroslava Wenigerová zahájila zasedání a seznámila členy Rady s návrhem programu zasedání. Rada program jednomyslně schválila.

Rada vzala na vědomí Usnesení Volebního výboru z 16. schůze ze dne 3. září 2019 k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2018.

Rada projednala stížnost pana Erika Válka, který si stěžuje na zprávu, ve které nebylo uvedeno, že při demonstraci a pochodu Prahou k připomenutí obětí ze srpna 1968 M. Minář znehodnotil Ústavu ČR a obsahoval pouze odhad o počtu účastníků od spolku Milion chvilek a nikoli od policie. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, který uvedl, že zprávu zveřejnil web Frekvence 1, nejednalo se tedy o zprávu ČTK a se stížností je třeba se obrátit na šéfredaktora tohoto zpravodajského webu. Své stanovisko doplnil zpravodajstvím ČTK k této události, ve kterých byly zmíněné informace uvedeny. Rada se se stanoviskem GŘ ČTK ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení 10/2019

Rada projednala stížnost pana Jiřího Valenty, který si stěžuje, že ČTK ve své zprávě uvedla nesprávně měnu, v níž Andrej Babiš přijal dotaci na projekt Čapí hnízdo. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, který uvedl, že má stěžovatel pravdu. V době podání podnětu stěžovatelem byla chyba ČTK už opravena. Rada se ztotožnila se stanoviskem J. Majstra a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení 11/2019

Rada dne 17. září 2019 obdržela písemné stanovisko generálního ředitele ČTK k návrhu P. Žantovského na zveřejňování tiskových sdělení stran zastoupených v Parlamentu ČR a Evropském parlamentu. Ke stanovisku GŘ ČTK se Rada vrátí na některém z dalších zasedání.

Rada nemá žádné výhrady a podněty ke zpravodajství o brexitu a kauze Čapí hnízdo, které členům ČTK zasílá v rámci monitoringu zpravodajství.

P. Žantovský navrhuje zapojení kateder žurnalistiky FSV UK a FF MU Brno v souvislosti s možnými diplomovými pracemi jejich studentů týkající se činnosti ČTK v oblasti zpravodajství. Předpokladem je oboustranný zájem a souhlas vedení ČTK.

J. Wenigerová informovala o podnětu, který vzešel při projednávání Výroční zprávy ČTK ve Volebním výboru Poslanecké sněmovny směrem k větší podpoře regionálního zpravodajství.GŘ ČTK informoval o aktuálním dění v ČTK:

 • ve středu 18. září začíná konference EANA v Praze, v ČTK probíhá třídenní kurz 7 zahraničních novinářů
 • ve středu 25. září proběhne v ČTK první kurz pro učitele mediální výchovy na školách, přihlášeno je 6 učitelů
 • po letní přestávce obnovuje ČTK cyklus debat novinářů se studenty VŠ
 • v prosinci proběhne v DOXu debata o veřejnoprávních médiích, ČTK počítá se svou účastí
 • ČTK se v zahraničním zpravodajství věnuje zejména brexitu, USA, Evropské komisi
 • ČTK považuje regionální zpravodajství za velmi důležité, v minulosti zřídila regionální redakci ČTK, která spolupracuje s širokou sítí krajských zpravodajů
 • stále pokračují stavební práce v okolí budovy ČTK
 • pokračuje spolupráce s Národní knihovnou na projektu digitalizace fotoarchivu, GŘ ČTK napsal ministryni financí dopis ohledně budoucího financování projektu. J. Majstr bude Radu pravidelně informovat o vývoji projektu.J. Wenigerová poděkovala prostřednictvím generálního ředitele ČTK všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě Výroční zprávy ČTK za rok 2018.
Návrh programu na 140. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Monitoring zpravodajství
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Příští 140. veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, v pondělí 21. 10. 2019 od 14.30 hod. .

Zapsala: Marie Kronesová
Schválila: Jaroslava Wenigerová

Zveřejněno: 26.09.2019

Další zápisy

 • 139. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.09.2019
 • 138. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 05.09.2019
 • 137. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 23.07.2019
 • 136. zasedání Rady České tiskové kaneláře | 25.06.2019
 • 135. zasedání Rady České tiskové kanelář | 28.05.2019
 • 134. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.05.2019
 • 133. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.04.2019
 • 132. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.03.2019
 • 131. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 24.01.2019
 • 130. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 28.12.2018
 • 129. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.12.2018
 • 128. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.11.2018
 • 127. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 10.10.2018
 • 126. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 17.09.2018
 • Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 125. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.07.2018
 • 124. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.06.2018
 • 123. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.05.2018
 • 122. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 23.04.2018
 • 121. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.03.2018
 • 120. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 21.02.2018
 • 119. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 01.02.2018
 • 118. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 19.12.2017
 • 117. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 06.11.2017
 • 116. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.10.2017