38. zasedání Rady České tiskové kanceláře

Místo konání: Praha, Opletalova ul.

Přítomni: Borik, Cisár, Rasmussenová, Valčáková, Šefčík

Hosté: JUDr. Milan Stibral – generální ředitel
Ing. Radim Novák, ekonomický ředitel
JUDr. Jiří Majstr – náměstek pro zpravodajství
PhDr. Jan Stejskal

Došlá pošta:
• Ing. Novák, EŘ, dp.17.5./14/11
• Ing. Novák, EŘ, dp. 24.5./15/11
• I. Grygarová, dp. 24.5./16/11

Schválený program:
1. pošta, stížnosti
2. Výroční zpráva rady ČTK za rok 2010
3. schválení platu GŘ
4. Rozbor HV za I. čtvrtletí
5. různé

- odpověď na dopis I. Grygarové
- příprava Výroční zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2010
- stanovení a schválení výše platu nastupujícího GŘ JUDr. Majstra (viz usnesení č. 5/11, schváleno jednomyslně)
- Výroční zpráva o hospodaření ČTK za rok 2010 (Ing. Novák)
- rozbor HV za I. čtvrtletí (Ing. Novák)
- informace o zasedání Aliance tiskových agentur v Berlíně (JUDr. Majstr)
- informace o plánované výstavbě sousedního domu v Opletalově ul. (JUDr. Stibral)
- J. Stejskal ke svému vystoupení v pořadu ČT Věřte, nevěřte.
Rada ČTK nesouhlasí s osobním názorem redaktora J. Stejskala, vysloveným v pořadu ČT Věřte nevěřte, že statut ČTK agenturu kompromituje a obchodně poškozuje. Zároveň odmítá snahy tento nešťastný výrok zneužívat proti ČTK.

Usnesení dle číselné posloupnosti
Usnesení č. 5/11 – plat generálního ředitele ČTK

Návrh programu 39. zasedání:
1. pošta, stížnosti
2. příprava VZ za r. 2010
3. různé
Příští zasedání se koná dne 8. června 2011 v 10, 00 hod.

Zapsala: K. Švecová
Schválila: P. Valčáková

Zveřejněno: 27.05.2011