106. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 25. ledna 2017

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5

Přítomni: Hana Hikelová, Miroslav Augustin, Vladimír Cisár, Jan Wintr, Marcela Mertinová, Tomáš Mrázek, Jakub Heikenwälder
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Došlá pošta:
p. Tomáš Kňourek – stížnost na neobjektivní a zkreslené zpravodajství o pěší pouti aktivistů z Berlína do Aleppa

Odeslaná pošta:
p. Andrej Svorenčík – odpověď na stížnost

Schválený program:
1. Pošta, stížnosti
2. Informace k volbě GŘ ČTK
3. Aktuální stav ČTK
4. Různé


Předsedkyně Rady ČTK (dále „Rady“) H. Hikelová přivítala členy Rady a zahájila zasedání.

Vzhledem k tomu, že 10.6. 2017 končí mandát stávajícího generálního ředitele ČTK, Rada rozhodla, že volba generálního ředitele ČTK v roce 2017 proběhne formou vyhlášení výběrového řízení.

Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení 1/2017

Rada projednala připomínky členů k volebnímu řádu a rozhodla o jeho úpravách. Dále projednala požadavky pro uchazeče o pozici generálního ředitele ČTK. Harmonogram výběrového řízení Rada projedná na příštím zasedání.

Rada rovněž projednala stížnost p. Tomáše Kňourka na neobjektivní a zkreslené zpravodajství o pěší pouti aktivistů z Berlína do Aleppa. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Následně Rada posoudila všechny aspekty stížnosti a usnesla se, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Panu Tomáši Kňourkovi bude zasláno kompletní stanovisko.

Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení 2/2017

Generální ředitel p. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Seznámil Radu s pokračujícími jednáními s vydavatelskými domy.

  • V současné době se dokončují práce na digitalizaci popisových knih. Data budou uspořádána do strukturované databáze, která usnadní práci s fotoarchivem.

  • Během ledna došlo k inovaci databáze biografií, nově se v ní objevují i sportovci.

  • ČTK připravuje program ke 100. výročí založení ČTK.

  • V ČTK došlo k úpravám vnitropodnikových norem v souvislosti s novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.Návrh programu 107. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Příprava vyhlášení výběrového řízení na GŘ ČTK
3. Různé

Příští neveřejné zasedání předsednictva Rady se koná v zasedací místnosti Rady ČTK dne 1.2.2017 v 13,30 hod.
Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 dne 1.2.2017 v 14,00 hod.

Zapsala: M. Kronesová
Schválila: Hana Hikelová

Zveřejněno: 31.01.2017