126. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 19. srpna 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Vladimír Cisár, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1. Monitoring zpravodajství z jednání Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 11. 7 a 12. 7. 2018
2. Digitalizace fotoarchivu
3. Stížnost p. Černého
4. Pošta
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Členové Rady ČTK dále „Rady“ jednomyslně schválili program zasedání.

Rada se dohodla, že hospodářské výsledky ČTK za první pololetí 2018 budou projednány na příštím zasedání.

Rada vzala na vědomí monitoring zpravodajství z jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 11. a 12. 7. 2018. K rozsahu a obsahu zpravodajství neměla výhrady.

Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení 14/2018

P. Žantovský informoval o prozatímních výsledcích jednání na Ministerstvu kultury ohledně možného financování digitalizace fotoarchivu ČTK:
Závěry:
1) Možnost financovat digitalizaci přes programy spravované MK ČR není vyloučena, ale jen jako odborný výzkumný úkol, např. přes NAKI II.
2) Pro tuto cestu je třeba se spojit s výzkumnou institucí (ČVUT, VŠE atd., šlo by o meziuniverzitní řešitelský tým se spoluprací ČTK - ta s tím samozřejmě musí souhlasit a zapojit se).
3) Je možné přihlásit fotofond jako "specializovaný archiv", což by zvýšilo jeho hodnotu a ochranu z hlediska zákona (obdobně předtím učinilo Národní muzeum, Národní galerie atd.).

Rada uložila GŘ ČTK J. Majstrovi předložit na příštím zasedání návrh opatření k digitalizaci archivu ČTK.

Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení 15/2018

Rada vzala na vědomí stanovisko GŘ ČTK ke stížnosti p. Jakuba Černého a pověřila předsedu, aby p. Černému odpověděl.

Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení 16/2018

Předseda Rady informoval o stanoviscích právního oddělení MPSV a legislativního odboru Poslanecké sněmovny PČR k otázce proplácení cestovních náhrad pro členy Rady.

Dále předseda Rady informoval o projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2017 plánovaném na 9. schůzi volebního výboru PS PČR dne 4.září 2018.

GŘ ČTK J. Majstr informoval o průběhu druhém ročníku Letní školy ČTK v červenci 2018 a výstavě ČTK ke 100 letům od vzniku Československa. Domácí zpravodajství se věnuje zejména obecním volbám, situaci ohledně jmenování ministra zahraničí a problémům se suchem, zahraniční sleduje vývoj kolem situace uprchlíků, brexit i vývoj v USA.

Členové Rady požádali GŘ ČTK o zasílání předvolebního zpravodajství počínaje dnem 3. září 2018, a to do odvolání. Termín ukončení bude dohodnut na říjnovém zasedání.Návrh programu na 127. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Digitalizace fotoarchivu
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 24. 9. 2018 od 15.00 hod. Říjnové zasedání proběhne 22. 10. 2018 od 15.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 17.09.2018

Další informace

 • Program 163. zasedání Rady ČTK dne 21. září 2021 ve 13.30 hod. | 17.09.2021
 • 162. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.09.2021
 • Program 162. zasedání Rady ČTK dne 31. srpna 2021 ve 13.30 hod. | 26.08.2021
 • 161. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.08.2021
 • 160. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.07.2021
 • Program 160. zasedání Rady ČTK dne 22. června 2021 ve 13.30 hod. | 16.06.2021
 • 159. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.06.2021
 • Program 159. zasedání Rady ČTK dne 25. května 2021 ve 13.30 hod. | 19.05.2021
 • 158. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 30.04.2021
 • Program 158. zasedání Rady ČTK dne 20. dubna 2021 ve 13.30 hod. | 13.04.2021
 • 157. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.04.2021
 • Program 157. zasedání Rady ČTK dne 23. března 2021 ve 13.30 hod. | 16.03.2021
 • 156. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.02.2021
 • Program 156. zasedání Rady ČTK dne 16. února 2021 ve 13.30 hod. | 09.02.2021
 • 155. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 04.02.2021
 • Program 155. zasedání Rady ČTK dne 26. ledna 2021 ve 13.30 hod. | 21.01.2021
 • 154. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.12.2020
 • Program 154. zasedání Rady ČTK dne 15. prosince 2020 ve 13.30 hod | 08.12.2020
 • 153. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 20.11.2020
 • Program 153. zasedání Rady ČTK dne 10. listopadu 2020 ve 13.30 hod formou videokonference | 05.11.2020