130. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 17. prosince 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský
Omluveni: Vladimír Cisár
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1. Pošta, stížnosti
2. Změny jednacího řádu Rady ČTK
3. Rozpočet Rady ČTK na rok 2019
4. Rozpočet ČTK na rok 2019
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Místopředsedkyně Rady ČTK (dále jen „Rady“) Jaroslava Wenigerová zahájila zasedání a seznámila členy Rady s návrhem programu zasedání. Program byl jednomyslně odsouhlasen.

Rada projednala stížnosti a stanoviska GŘ ČTK J. Majstra ke stížnostem.

Rada znovu projednala stížnost paní Bydžovské a odsouhlasila stanovisko GŘ ČTK k této stížnosti. Rada doporučuje vedení ČTK, aby Česká tisková kancelář byla zejména primárním zdrojem informací a nikoli subjektem, který přebírá informace od ostatních soukromých deníků či institucí.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 22/2018

Rada projednala stížnost pana Hlavy a odsouhlasila stanovisko GŘ ČTK k této stížnosti.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení 23/2018

Rady obdržela i stížnost p. Bartoše týkající se zprávy o „Pražském plynárenském holdingu“. Tato stížnost bude projednána na lednovém zasedání Rady poté, co členové Rady obdrží stanovisko p. Majstra.

Rada schválila změnu jednacího řádu Rady týkající se termínů pro zpracování, úpravy a zveřejnění zápisu ze zasedání Rady.

Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení 24/2018

Členové Rady obdrželi pozvánku petičního výboru Poslanecké sněmovny na 7. schůzi podvýboru pro svobodu slova a média, která se koná 8. ledna 2019.

Rada projednala a schválila návrh rozpočtu ČTK včetně rozpočtu Rady ČTK na rok 2019.

Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení 25/2018

P. Foltán předloží k návrhu rozpočtu Rady ČTK na r. 2019 nesouhlasné stanovisko. (viz příloha)

GŘ ČTK J. Majstr dále informoval o aktuální situaci v ČTK.

  • GŘ ČTK se zúčastnil zasedání boardu EANA. Akcionáři DPA vydali prohlášení proti násilí na novináře
  • ve středu 19. prosince proběhne v Poslanecké sněmovně 3. čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2019, součástí rozpočtu je i návrh na dotaci na digitalizaci fotobanky ČTK.


Návrh programu na 131. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Aktuální stav v ČTK
3. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 8. 1. 2019 od 10.00 hod. Únorové zasedání proběhne 18. 2. 2019 od 15.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 28.12.2018