136. zasedání Rady České tiskové kaneláře

dne 7. června 2019

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Petr Žantovský, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Jakub Heikenwälder, Michaela Marksová
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2018
3) Monitoring zpravodajství
4) Aktuální stav v ČTK
5) Různé


Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) Miroslav Augustin zahájil zasedání a seznámil členy Rady s návrhem programu zasedání. Program byl jednomyslně odsouhlasen.

Rada projednala stížnost paní Moniky Hlouškové, která si stěžuje na nečinnost ČTK, která nezveřejnila tiskovou zprávu poslance Volného. Poslanec Volný v tiskové zprávě informuje o podání trestního oznámení na Českou televizi. GŘ ČTK Jiří Majstr předložil Radě své stanovisko ke stížnosti. ČTK dlouhodobě informuje o hospodaření České televize a paní Hlouškové bude odeslán výběr zpráv, které ČTK v této souvislosti vydala.

Rada konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Stěžovatelce bude v tomto smyslu odeslána odpověď paní místopředsedkyně.

Pavel Foltán předloží k tomuto bodu rozdílné stanovisko. (viz příloha).

Hlasování: 6 – 1 – 0 viz Usnesení 6/2019Rada projednala návrh „Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Rady ČTK za rok 2018“.

Rada schválila Výroční zprávu o hospodaření ČTK za rok 2018 včetně závěrečného účtu, Návrh na rozdělení zisku roku 2018 a Výroční zprávu o činnosti ČTK v roce 2018.

Pavel Foltán předloží k tomuto bodu rozdílné stanovisko. (viz příloha).

Hlasování: 6 – 1 – 0 viz Usnesení 7/2019J. Majstr informoval o jednáních s Ministerstvem kultury a Národní knihovnou k digitalizaci fotoarchivu ČTK.

ČTK připravuje kurz mediální výchovy pro školy.

Členové Rady rozhodli, že ČTK bude do odvolání pokračovat v zasílání zpravodajství k eurovolbám a brexitu.GŘ ČTK J. Majstr dále informoval o aktuální situaci v ČTK.

  • ČTK stále pokračuje ve zpravodajství k volbám do Evropského parlamentu a brexitu.
  • Sportovní zpravodajství se v květnu soustředilo hlavně na MS v hokeji.
  • ČTK připravuje tzv. letní servis, který zahrnuje zpravodajství o stavu koupališť, o počasí, sklizni, stavech vody apod.
  • ČTK připravuje výstavu o Tobruku, která bude k vidění v říjnu na Vítězném náměstí v Praze 6.
  • Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti bude zahájena výstava Okamžiky sametové revoluce k 30. výročí sametové revoluce.


Návrh programu na 137. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Monitoring zpravodajství
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, ve čtvrtek 11. 7. 2019 od 13.00 hod. Srpnové zasedání proběhne 28. 8. 2019 od 13.00 hod.
Zapsala: Marie Kronesová
Schválila: Jaroslava Wenigerová

Zveřejněno: 25.06.2019