Program 151. zasedání Rady ČTK dne 29. září 2020 ve 13.00 hod

zasedací místnost č. 510 v budově ČTK

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Projednání obchodních záměrů ČTK (neveřejné)
4. Informace o průběžném plnění rozpočtu ČTK
5. Informace o aktuální ekonomické situaci 1.6. – 15. 8. 2020 (neveřejné)
6. Pošta, stížnosti
7. Monitoring zpravodajství
8. Různé

Zveřejněno: 22.09.2020