Program 152. zasedání Rady ČTK dne 20. října 2020 ve 13.00 hod

zasedací místnost č. 510 v budově ČTK

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace o průběžném plnění rozpočtu ČTK
4. Projednání obchodních záměrů ČTK (neveřejné)
5. Pošta, stížnosti
6. Monitoring zpravodajství
7. Aktuální stav v ČTK
8. Různé

Zveřejněno: 15.10.2020