Program 153. zasedání Rady ČTK dne 10. listopadu 2020 ve 13.30 hod formou videokonference

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2021
4. Pošta, stížnosti
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Zveřejněno: 05.11.2020