153. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 10. listopadu 2020

Místo konání: videokonference

Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Petr Žantovský
Omluven: Pavel Foltán
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2021
4) Pošta, stížnosti
5) Monitoring zpravodajství
6) Aktuální stav v ČTK
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a hosty zasedání. Předseda D. Soukup přečetl sdělení člena Rady P. Foltána, ve kterém se omluvil ze zasedání, informoval o náhradním hlasování k projednávaným bodům a záměru předložit k usnesením rozdílná stanoviska. Člen Rady A. Mareček odkázal na Jednací řád Rady, který stanovuje, že nepřítomný radní nemá možnost předkládat rozdílná stanoviska k usnesením přijatým na zasedání a nemá ani právo hlasovat. Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová informovala, že podle Jednacího řádu Rady má nepřítomný radní právo hlasovat, nemá však možnost předkládat rozdílná stanoviska. Rozdílná stanoviska radního P. Foltána nebudou akceptována.

2. Schválení programu

Rada schválila návrh programu 153. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení č. 66/2020

3. Návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2021

Rada projednala a schválila návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2021.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 67/2020

4. Pošta, stížnosti

Mgr. Helena Malíková vznesla podnět na údajně nedostatečnou a nevyváženou informovanost ČTK o vlivu, činnosti a důsledcích změn provedených v sektoru vzdělávání. Předseda Rady požádal o vyjádření generálního ředitele ČTK J. Majstra. Rada podnět i vyjádření GŘ ČTK projednala, schválila stanovisko GŘ J. Majstra a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení č. 68/2020

Rada projednala stížnost p. A. Vojty ke zprávě ČTK „OSN: Venezuelský režim se dopouštěl zločinů proti lidskosti“ ze dne 16. 9. 2020. Předseda Rady požádal o vyjádření GŘ ČTK J. Majstra. Rada stanovisko schválila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 69/2020

5. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k brexitu, ke krajským a senátním volbám, k 75. výročí konce 2. světové války a k možnému střetu zájmu A. Babiše. Monitoring uvedeného zpravodajství bude pokračovat do odvolání. Členové Rady požádali o zasílání zpravodajství k prezidentským volbám v USA.

Člen Rady A. Mareček měl dotaz k monitoringu zpravodajství ke covidu-19, ve zpravodajství mu vedle informace o počtu nakažených často chybí informace o počtu provedených testů. J. Majstr odpověděl, že toto číslo vydává Ministerstvo zdravotnictví jednou denně, zpravidla druhý den ráno za předchozí den, tento údaj je následně zveřejňován.

6. Aktuální stav v ČTK

  • Koronavirová situace je pro zaměstnance ČTK náročná, ČTK doplnila ochranné prostředky, nyní není v ČTK nikdo nemocen.
  • Oba projekty digitalizace pokračují. Jakmile to bude s ohledem na stávající situaci možné proběhne prezentace digitalizačního pracoviště pro členy Rady a volebního výboru PS.
  • ČTK pracuje na dokončení redakčního systému.
  • Venkovní výstava „Nežádoucí okamžiky“ je nyní k vidění v Olomouci, v polovině listopadu se přesune do Brna.
  • Zpravodajství se stále věnuje zejména koronavirové situaci, dále americkým prezidentským volbám, začínají se konat i profesionální sportovní soutěže.

Různé

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 154. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu ČTK na rok 2021 4. Pošta, stížnosti
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Příští 154. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 15. 12. 2020 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 20.11.2020