Program 154. zasedání Rady ČTK dne 15. prosince 2020 ve 13.30 hod

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Volba předsednictva Rady ČTK (neveřejné)
4. Návrh rozpočtu ČTK na rok 2021 (neveřejné)
5. Pošta, stížnosti
6. Monitoring zpravodajství
7. Aktuální stav v ČTK
8. Různé

Zveřejněno: 08.12.2020