155. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 26. ledna 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová (online), Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán
Omluven: Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání.

2. Schválení programu

Rada schválila návrh programu 155. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 1/2021 (1 hlas per rollam)

3. Pošta, stížnosti

Rada projednala stížnost p. Vladimíra Hoška ze dne 5. ledna 2021. Rada požádala o stanovisko ke stížnosti generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Rada přijala pozměňovací návrh radního P. Foltána k návrhu usnesení, že Rada shledává stížnost jako oprávněnou.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 2/2021 (1 hlas per rollam)

Na návrh radní A. Bazalové bylo usnesení 2/2021 revokováno z důvodu zachování standardního postupu při projednávání stížností Radou.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č.5/2021 (1 hlas per rollam)
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

Rada nepřijala pozměňovací návrh radního P. Foltána, který žádal doplnit do usnesení větu, že Rada považuje žádost za oprávněnou.
Hlasování: 2 – 2 – 2 viz Usnesení č.6/2021 (1 hlas per rollam)
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

Místopředsedkyně Rady J. Gáborová sdělila, že GŘ ČTK J. Majstr ve svém stanovisku vyhodnocuje, zda je stížnost oprávněná či ne.

Rada souhlasí se stanoviskem GŘ ČTK J. Majstra ke stížnosti p. V. Hoška ze dne 5. 1. 2021 a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č.7/2021 (1 hlas per rollam)
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

Rada projednala stížnost p. Zdeňka Jandejska ze dne 14. prosince 2020. Rada požádala o stanovisko ke stížnosti generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Rada neschválila pozměňovací návrh radního P. Foltána, který žádal do návrhu usnesení doplnit sdělení, že Rada považuje stížnost za oprávněnou.
Hlasování: 1 – 5 – 0 viz Usnesení č.3/2021 ( 1 hlas per rollam)
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

Rada souhlasí se stanoviskem GŘ ČTK J. Majstra ke stížnosti p. Z. Jandejska ze dne 14. 12. 2020 a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č.4/2021 (1 hlas per rollam)

Rada projednala stížnost p. Erika Válka ze dne 21. prosince 2020. Rada požádala o stanovisko ke stížnosti generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 8/2021 (1 hlas per rollam)
Místopředsedkyně J. Gáborová uvedla, že podle jejího názoru není oprava článku ze strany ČTK v pořádku. Stále zde není uvedený konkrétní zdroj informace.

Rada pověřila předsedu Rady ČTK D. Soukupa přípravou odpovědi na podnět p. R. Vrtěla ze dne 17. 12. 2020 v termínu do příštího zasedání Rady ČTK.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č.9/2021 (1 hlas per rollam)

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k prezidentským volbám v USA, k brexitu, ke krajským volbám v ČR a k možnému střetu zájmu A. Babiše. Zasílání monitoringu uvedeného zpravodajství bude pokračovat do odvolání.

Radní A. Mareček se dotázal, proč ČTK každodenně nezveřejňuje v koronavirovém zpravodajství počty provedených testů. Údaj považuje za základní a relevantní informaci, která by neměla ve zveřejňovaných statistikách chybět.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:
 • Zpravodajství se stále zaměřuje na koronavirovou situaci, zpravodajství z amerických prezidentských voleb přechází do běžného zpravodajství o americké politice.
 • Digitalizace fotoarchivu – práce v Národní knihovně i v ČTK pokračují.
 • Pokračují také jednání o připravované akvizici.
 • V současné době se v ČTK, pokud to situace umožňuje, převážně pracuje na dálku.
 • Dokončují se přípravy nového redakčního systému. Předpokládá se, že bude spuštěn do poloviny dubna 2021.
 • Fotoreportér ČTK Roman Vondrouš vystavuje své snímky z pandemie na výstavě Fragmenty metropole 2020 v Czech Photo Centre.
 • Výstava Nežádoucí okamžiky je k vidění v Praze v ulici na Příkopě, dále se přesune do Nových Butovic.

6. Různé

Předseda Rady David Soukup informoval o speciálních týmech (fact check teams) zřízených u zahraničních tiskových agentur jako je Reuters a AFP, které se zaměřují na ověřování pravdivosti zpráv a fotografií a upozorňují na fake news. D. Soukup požádal GŘ ČTK J. Majstra o zvážení, zda by ČTK mohla podobnou službu rovněž zavést. Možnou variantou by rovněž bylo převzít tyto informace od uvedených agentur. GŘ ČTK J. Majstr přislíbil, že tuto možnost ověří.

Radní P. Foltán požádal o monitoring zpravodajství ČTK k vánočnímu poselství prezidenta republiky a novoročním projevům předsedů Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. Uvedené zpravodajství chce projednat na příštím zasedání Rady.
Radní A. Bazalová navrhla, aby podklady k projednání na příští zasedání připravil radní P. Foltán. Rada návrh nepřijala.
Hlasování: 1 – 1 – 3 viz Usnesení č.10/2021

Rada pověřila GŘ ČTK J. Majstra přípravou podkladů k projednání zpravodajství ČTK týkajícího se vánočního poselství prezidenta ČT a novoročních projevů předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu ČR.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č.11/2021 (1 hlas per rollam)

Rada neschválila návrh radního P. Foltána, aby po dobu tří let od data přijetí usnesení se zasedání Rady ČTK konala v pobočce ČTK v Brně.
Hlasování: 1 – 2 – 1 viz Usnesení č.12/2021
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 156. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 156. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 16. 2. 2021 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 04.02.2021

Další informace

 • Program 163. zasedání Rady ČTK dne 21. září 2021 ve 13.30 hod. | 17.09.2021
 • 162. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.09.2021
 • Program 162. zasedání Rady ČTK dne 31. srpna 2021 ve 13.30 hod. | 26.08.2021
 • 161. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.08.2021
 • 160. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.07.2021
 • Program 160. zasedání Rady ČTK dne 22. června 2021 ve 13.30 hod. | 16.06.2021
 • 159. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.06.2021
 • Program 159. zasedání Rady ČTK dne 25. května 2021 ve 13.30 hod. | 19.05.2021
 • 158. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 30.04.2021
 • Program 158. zasedání Rady ČTK dne 20. dubna 2021 ve 13.30 hod. | 13.04.2021
 • 157. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.04.2021
 • Program 157. zasedání Rady ČTK dne 23. března 2021 ve 13.30 hod. | 16.03.2021
 • 156. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.02.2021
 • Program 156. zasedání Rady ČTK dne 16. února 2021 ve 13.30 hod. | 09.02.2021
 • 155. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 04.02.2021
 • Program 155. zasedání Rady ČTK dne 26. ledna 2021 ve 13.30 hod. | 21.01.2021
 • 154. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.12.2020
 • Program 154. zasedání Rady ČTK dne 15. prosince 2020 ve 13.30 hod | 08.12.2020
 • 153. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 20.11.2020
 • Program 153. zasedání Rady ČTK dne 10. listopadu 2020 ve 13.30 hod formou videokonference | 05.11.2020