156. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 16. února 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání.

2. Schválení programu

Rada schválila návrh programu 156. zasedání.
Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení č. 13/2021

3. Pošta, stížnosti

Na minulém zasedání Rada pověřila předsedu D. Soukupa, aby připravil odpověď na stížnost p. R. Vrtěla ze dne 17. 12. 2020, který se stěžoval, že ČTK používá ve svém zpravodajství název Česko.
Rada neschválila návrh radního P. Foltána, aby byl návrh odpovědi p. R. Vrtělovi projednán na příštím zasedání z důvodu zaslaného formátu návrhu, který se mu nepodařilo otevřít.
Hlasování: 1 – 5 – 1 viz Usnesení č. 14/2021
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Rada schválila odpověď předsedy Rady D. Soukupa na stížnost p. R. Vrtěla.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 15/2021

Rada projednala stížnost p. R. Hovězáka na zprávu ČTK ze dne 15.1.2021 o projektu Nord Stream, předseda Rady požádal o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se Rada ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 16/2021
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k prezidentským volbám v USA, k brexitu, k volbám v ČR.
Radní A. Mareček poděkoval GŘ ČTK J. Majstrovi za informaci ke zpravodajství o počtu prováděných testů.
Radní P. Žantovský navrhl, v souvislosti se zastavením účtů na sociálních sítích bývalému americkému prezidentovi D. Trumpovi, sledovat monitoring zpravodajství k regulaci internetu.
Rada požádala o ukončení zasílání monitoringu zpravodajství k brexitu.
Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení č. 17/2021

Rada schválila zasílání monitoringu zpravodajství ke klíčovému slovu Trump.
Hlasování: 4 – 3 – 0 viz Usnesení č. 18/2021

GŘ ČTK J. Majstr prozkoumá klíčová slova ke zpravodajství týkajícího se regulace internetu, na příštím zasedání o tom bude Radu informovat.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:
  • Zpravodajství se stále zaměřuje na koronavirovou situaci.
  • Digitalizace fotoarchivu – práce v Národní knihovně i v ČTK pokračují. Zbývající finanční prostředky z minulého roku byly převedeny do letošního roku. Dotace na letošní rok zatím nebyla přidělena.
  • Výstava Nežádoucí okamžiky se přesunula před sídlo Czech Press Photo do Nových Butovic.
  • Zaměstnanci ČTK pracují převážně v režimu home office, zároveň se účastní akcí, o kterých přináší zpravodajství.
  • Probíhá projekt ČTK ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK a ČVUT, který hledá možné nástroje umělé inteligence, které by zpřesnily proces kontroly faktů.
  • Zpravodajství se věnuje situaci v USA, v EU. Informuje i o jiných než covidových tématech.

6. Různé

Předseda Rady David Soukup požádal radního P. Foltána o informaci, jak dále naložit s materiály, které se týkají zpravodajství ČTK k vánočnímu poselství prezidenta republiky a novoročním projevům předsedů Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, k jejichž předložení podal podnět P. Foltán na minulém zasedání.

I další členové Rady J. Wenigerová, A. Mareček. A. Bazalová, J. Gáborová žádali P. Foltána o vysvětlení, z jakého důvodu tento podnět vznesl.
Radní A. Bazalová k tomu sdělila, že nedává smysl vyžadovat podklady, pokud Rada nezná důvod k jejich předložení. A. Bazalová se omlouvá jménem Rady GŘ ČTK J. Majstrovi za uvedení ve zmatek a zaměstnancům ČTK za způsob, jakým s nimi Rada jedná.

Rada neschválila návrh radního P. Žantovského projednat a analyzovat jednorázový monitoring zpravodajství ČTK k vánočnímu poselství prezidenta republiky a novoročním projevům předsedů Poslanecké sněmovny a Senátu ČR na příštím zasedání Rady.
Hlasování: 2 – 3 – 2 viz Usnesení č.19/2021

Rada schválila návrh radní A. Bazalové ukončit diskuzi k předloženému materiálu týkajícího se zpravodajství ČTK k vánočnímu poselství prezidenta republiky a novoročním projevům předsedů Poslanecké sněmovny a Senátu ČR a dále se tímto tématem nezabývat.
Hlasování: 5 – 2 – 0 viz Usnesení č.20/2021
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 157. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 157. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 23. 3. 2021 ve 13.30 hod. Dubnové zasedání Rady proběhne 20. 4. 2021 ve 13.30 hod..

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 26.02.2021