Program 157. zasedání Rady ČTK dne 23. března 2021 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Zveřejněno: 16.03.2021