Program 159. zasedání Rady ČTK dne 25. května 2021 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Obchodní aktivity ČTK - informace GŘ J. Majstra (neveřejný bod)
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Zveřejněno: 19.05.2021