159. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 25. května 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Petr Žantovský
Omluveni: Pavel Foltán
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Obchodní aktivity ČTK – informace GŘ J. Majstra (neveřejný bod)
6) Aktuální stav v ČTK
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání. Informoval o neúčasti radního P. Foltána s tím, že se omluvil půl hodiny před zasedáním emailem. Důvod nepřítomnosti neuvedl.

2. Schválení programu

Rada schválila program 159. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 35/2021

3. Pošta, stížnosti

Rada znovu projednala stížnost pana T. Kňourka na zprávu ČTK ze dne 24. 3. 2021 „Federaci židovských obcí vadí výroky kandidáta do Rady ČT“. Podle T. Kňourka došlo v této zprávě k porušení základních novinářských pravidel a rovněž kodexu ČTK a zákona o ČTK.

Rada s názorem p. Kňourka nesouhlasí, zprávu považuje za zcela legitimní, neporušující ani kodex ani zákon o ČTK. Rada schválila návrh odpovědi předsednictva Rady na stížnost p. Kňourka.

Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 36/2021
Člen Rady P. Žantovský předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Žantovského

Předseda Rady D. Soukup informoval o stížnosti p. A. Vojty, kterou Rada obdržela dne 19. května 2021 ke zprávě vydané Českými novinami „Kulhánek: Izrael má plné právo chránit své občany, má podporu ČR“. A. Vojta vyjadřuje svůj nesouhlas se zněním části textu, který informuje o počtech nezletilých obětí na obou stranách konfliktu. Předseda Rady požádal p. Vojtu o upřesnění stížnosti. GŘ ČTK J. Majstr připraví ke stížnosti své stanovisko, které Rada projedná na červnovém zasedání.

4. Monitoring zpravodajství

ČTK na základě usnesení Rady č. 34/2021 zrušila zasílání zpravodajství k volbám v USA a exprezidentovi D. Trumpovi.

GŘ ČTK J. Majstr doporučil ještě pokračovat v odebírání zpravodajství k česko-ruským vztahům.

Zasílání zpravodajství o covidové situaci pokračuje.

5. Obchodní aktivity ČTK – informace GŘ J. Majstra (neveřejný bod)

6. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • V ČTK se připravují personální změny od listopadu 2021 se stane zástupcem obchodního ředitele CTK Jan Vavrušák, na místo zástupce šéfredaktorky nastoupí Zdeněk Fučík. Druhým šéfeditorem bude dosavadní vedoucí regionální redakce Jan Ptáček, novou vedoucí této redakce pak Denisa Svobodníková.
  • Fotograf ČTK Roman Vondrouš neobdržel akreditaci na kvalifikační závod Velké pardubické. Dostihovému spolku se nelíbí jeho snímky, které ČTK vydala z loňských závodů. R. Vondrouš je uznávaný fotograf, který obdržel řadu ocenění mimo jiné za své fotoreportáže z dostihového prostředí.
  • Zpravodajství ČTK se kromě covidu, zabývá např. summitem EU nebo situací v Bělorusku.
  • ČTK pracuje na zdokonalení automatizačního systému k volebnímu zpravodajství.
  • Vrcholí příprava na letní olympijské hry, ČTK do Tokia vyšle dva redaktory. Zároveň vydává k tématu LOH seriál podcastů a připravuje výstavu „Olympijské okamžiky“.
  • Výstava „Nežádoucí okamžiky“ se přesunula do Centrálního parku na pražskou Pankrác.
  • Digitalizace fotoarchivu – práce v Národní knihovně i v ČTK pokračují. Probíhají jednání o dotaci na letošní rok.
  • ČTK zpracovává výroční zprávu za rok 2020, v červnu ji předloží Radě ke schválení.

7. Různé

Předseda Rady D. Soukup navrhl, aby Rada zformulovala usnesení, které i přijala k rozhodnutí Dostihového spolku neudělit fotografovi ČTK Romanu Vondroušovi akreditaci na kvalifikační závod Velké pardubické.

Rada ČTK nesouhlasí s rozhodnutím Dostihového spolku neudělit akreditaci fotografovi ČTK Romanu Vondroušovi na kvalifikační závod Velké pardubické. Rada ČTK si váží práce Romana Vondrouše a považuje neudělení akreditace za neakceptovatelné. Rada ČTK odmítá cenzuru reportážní fotografie a považuje ji za nepřijatelnou.

Předseda Rady informoval, že Dostihový spolek neudělil fotografovi akreditaci kvůli fotografii z dostihů, která podle spolku odporuje etickým pravidlům. Dodal, že pokud fotografie je neetická pak logicky i samotné dostihy musí být neetické.


Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 37/2021

Místopředsedkyně Rady J. Gáborová vznesla dotaz, dle jakého klíče informují redaktoři ČTK o Hamásu jako o teroristické organizaci. Resp. proč Hamás označují buď pouze slovem Hamás, nebo jako radikální hnutí. Zdůraznila, že Hamás je oficiálně veden na seznamu EU jako teroristická organizace a na tuto skutečnost upozornil v živém vysílání veřejnoprávního rozhlasu i velvyslanec ČR v Izraeli Martin Stropnický.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 160. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady ČTK v roce 2020
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020
5. Pošta, stížnosti
6. Monitoring zpravodajství
7. Aktuální stav v ČTK
8. Různé

Příští 160. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 22. 6. 2021 ve 13.30 hod. Červencové zasedání Rady proběhne 13. 7. 2021 ve 13.30 hod., srpnové zasedání se bude konat 31. 8. 2021 od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 03.06.2021