Program 160. zasedání Rady ČTK dne 22. června 2021 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady ČTK v roce 2020
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020
5. Pošta, stížnosti
6. Monitoring zpravodajství
7. Aktuální stav v ČTK
8. Různé

Zveřejněno: 16.06.2021