161. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 22. června 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán
Omluveni: Petr Žantovský
Hosté: Jan Kodera, technický ředitel ČTK
Petr Mlch, šéfredaktor Databanky multimédií ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK (část neveřejná)
6) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvil radní P. Žantovský a generální ředitel ČTK J. Majstr.

2. Schválení programu

Rada schválila program 161. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 44/2021

3. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela za uplynulý měsíc žádnou poštu ani stížnost.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k parlamentním volbám v ČR, koronavirové situaci a zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí.

5. Aktuální stav v ČTK

Technický ředitel ČTK Jan Kodera informoval Radu o aktuální situaci v ČTK:

 • Epidemiologická situace je v ČTK stabilní, zaměstnanci ČTK se postupně vrací na pracoviště, stále se využívá i práce z domova.
 • Celá brněnská redakce pokrývala zpravodajství z obcí jižní Moravy, které byly postiženy tornádem. Na místě působili 3 fotoreportéři. Podle názoru J. Kodery bylo zpravodajství kvalitní a vyčerpávající.
 • Redakce zpravodajství i nadále sleduje koronavirovou situaci.
 • Na ME ve fotbale ČTK přímo pokrývala pouze zápas z Budapešti. U ostatních zápasů využívala fotografie ostatních agentur.
 • 2 redaktoři a 1 fotoreportér odlétají na letní olympijské hry do Tokia. Je naplánována spolupráce s dalším externím fotoreportérem.
 • ČTK připravuje volební zpravodajství, opět využije volební automat.
 • 1. 7. 2021 proběhla schůzka s významnými klienty ČTK. Klienti byli seznámeni s plánem zpravodajství z LOH v Tokiu. Rovněž byli informováni o akvizici Profimedie, která byla podepsána dne 1. července 2021.
 • Po téměř roce končí výstava Nežádoucí okamžiky. Připravuje se nová výstava Olympijské okamžiky, která bude mít v srpnu 2021 vernisáž na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, výstava je doplněna podcasty, které jsou přístupné na www.ctk.cz. Olympijské okamžiky se postupně představí i v dalších městech, např. ve Vrchlabí nebo v Kopřivnici v rámci akce Zátopek 100.
 • Fotograf ČTK R. Vondrouš bude mít na Letní filmové škole výstavu fotografií. Proběhne zde i workshop ČTK pro budoucí redaktory a fotografy.

  Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se dotázala, kolik mladých lidí se filmové školy zúčastní.
  Radní A. Mareček se zajímal, zda na Mistrovství Evropy ve fotbale byl zástupce ČTK pouze v Budapešti nebo i na jiných zápasech. Šéfredaktor Fotobanky P. Mlch vysvětlil, že je pro ČTK často výhodnější nejenom ekonomicky využívat fotografie partnerských agentur, zejména pak v koronavirovém období.
  Předseda Rady D. Soukup se dotázal, zda ČTK bude využívat technologie Profimedie. Tato platforma je podle J. Kodery kvalitní, osvědčená a ověřená, proto ji ČTK do budoucna plánuje používat.

 • Dne 24. června 2021 proběhla v Národní knihovně prezentace digitalizace fotoarchivu ČTK pro poslance Volebního výboru PS Parlamentu ČR.
  Šéfredaktor Fotobanky P. Mlch tuto prezentaci představil členům Rady, viz Videopřenos z jednání Rady ČTK | ČTK (ctk.cz).

8. Různé

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 162. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 162. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 31. 8. 2021 ve 13.30 hod. Zářijové zasedání se bude konat dne 21. 9. 2021 od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 03.08.2021