162. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 31. srpna 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: Aleš Mareček
Hosté: generální ředitel ČTK Jiří Majstr

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Informace o akvizici (neveřejný bod)
5) Monitoring zpravodajství
6) Aktuální stav v ČTK (část neveřejná)
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvil radní Aleš Mareček.

2. Schválení programu

Rada schválila program 162. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 45/2021

3. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela za uplynulý měsíc žádnou poštu ani stížnost.

Předseda Rady David Soukup požádal dne 5. srpna emailem generálního ředitele Jiřího Majstra o stanovisko k výrokům předsedy vlády Andreje Babiše v pořadu „Čau lidi“, které se týkaly ČTK a Českého rozhlasu. Premiér v pořadu uvedl, že ČTK vydala záměrně 7 minut před jeho tiskovou konferencí s Ursulou von der Leyenovou zprávu o tom, že Česká republika musí pro přístup k penězům z mimořádného fondu EU a oživení ekonomiky přijmout konkrétní opatření kvůli kauze střetu zájmů Andreje Babiše a tímto načasováním se pokusila zkazit dopad jeho tiskové konference.

GŘ ČTK k tomu uvedl, že zpráva byla opřena o text zprávy komise o národním plánu obnovy a o brífink představitelů Evropské komise (EK). Informace z brífinku byly na základě rozhodnutí EK, nikoli ČTK, tzv. embargovány (tj. nesmějí se zveřejnit) do 11.45 hod. V tomto čase měla být původně zahájena i výše zmíněná tisková konference. Pokud by byl termín zahájení tiskové konference dodržen, zpráva ČTK by vyšla v čase zahájení tiskové konference premiéra.

Radní P. Foltán k tomu sdělil, že dochází k procedurální chybě a tento bod není možné projednávat v rámci 3. bodu programu Pošta, stížnosti.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová uvedla, že tímto způsobem jednání se zasedání nebude posouvat vpřed, navrhla bod přerušit a přesunout ho do posledního bodu programu Různé.

Radní A. Bazalová podala protinávrh na zamítnutí námitky P. Foltána a pokračovat v projednání stanoviska GŘ ČTK J. Majstra k výrokům ministerského předsedy A. Babiše. Místopředsedkyně J. Wenigerová svůj návrh před hlasováním stáhla.

Hlasování: 4 – 0 – 2 viz Usnesení č. 46/2021
Předseda Rady D. Soukup sdělil, že stanovisko GŘ ČTK J. Majstra bude dostupné na webových stránkách Rady ČTK.

Radní P. Žantovský navrhl hlasovat o odpovědi GŘ ČTK J. Majstra k této kauze.

Rada schválila stanovisko GŘ ČTK J. Majstra.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 47/2021 (1 radní nehlasoval)

4. Informace o akvizici (neveřejný bod)

GŘ ČTK J. Majstr informoval Radu o průběhu a finančních aspektech akvizice společnosti Profimedia.

5. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k parlamentním volbám v ČR, ke koronavirové situaci a zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí.

Rada požádala o zasílání zpravodajství k situaci v Afghánistánu.

6. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr informoval Radu o aktuální situaci v ČTK:

 • Redakce zpravodajství nadále sleduje koronavirovou situaci.
 • ČTK sleduje situaci v Afghánistánu prostřednictvím telefonátů a agentur v místě.
 • ČTK připravuje volební zpravodajství.
 • 2 redaktoři ČTK a 1 fotoreportér přinášeli zpravodajství z letních olympijských her v Tokiu, které byly z důvodu koronavirové situace „netradiční“.
 • Od 1. 9. povede Akademii ČTK Martina Vašíčková, bývalá zpravodajka ČTK v Rusku. Z funkce odchází dosavadní ředitel Jiří Chrást, který bude v Akademii nadále působit jako lektor.
 • Úspěšně a za velkého zájmu proběhl v ČTK čtrnáctidenní příměstský tábor pro děti.
 • Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti proběhla Letní zpravodajská škola ČTK, která se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Jako lektoři zde působili šéfredaktorka zpravodajství a vedoucí fotobanky ČTK.
 • V Uherském Hradišti odstartovala výstava Olympijské okamžiky, bude zde umístěna ještě celé září.
 • Prozatím nejsou přislíbeny finanční prostředky ze státního rozpočtu na digitalizaci fotobanky.
 • ČTK pracuje na začleňování procesů s Profimedií.
 • Zdravotní situace v ČTK je z hlediska covidu dobrá.

7. Různé

Předseda Rady D. Soukup apeloval na pozornost editorů, aby byly ve všech zprávách ČTK uváděny zdroje informací.

GŘ ČTK k tomu uvedl, že pravidlem v ČTK je zdroj uvádět a pokud se tak nestane, je to chyba. Vždy je možné telefonicky kontaktovat ČTK a požádat o nápravu.

Předseda Rady D. Soukup informoval, že radní P. Foltán podal žalobu na ČTK ve věci nevyplacených cestovních náhrad za dopravu na zasedání Rady ČTK. Rada přijala usnesení, kterým se distancuje od jednání radního P. Foltána týkajícího se žaloby na ČTK ohledně vyplacení cestovních náhrad. Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení č. 48/2021 (radní P. Foltán a P. Žantovský nehlasovali)

Radní P. Žantovský informoval, že Rada nemá právo se vyjadřovat k soukromým záležitostem jiných členů Rady. Sdělil, že tím Rada překračuje jednací řád a zákon o ČTK. Návrh je podle jeho názoru nehlasovatelný.

Radní A. Bazalová konstatovala, že čelí dotazům ze strany veřejnosti, zda souhlasí s žalobou P. Foltána ve věci cestovních náhrad. Je přesvědčena, že je v pořádku, když Rada bude veřejně deklarovat, že s postupem P. Foltána nesouhlasí. Podle názoru místopředsedkyně Rady J. Gáborové má Rada právo se k jednání radního P. Foltána vůči ČTK vyjádřit. Usnesení nebude mít žádné právní důsledky.

Radní A. Bazalová požádala o vyjádření radního P. Žantovského, zda je z jeho pohledu vhodné se v článcích, které vydává v Parlamentních listech (PL), vyjadřovat o ČTK způsobem, kterým může agenturu poškodit. Tento způsob není podle ní vhodný a dotázala se, proč takovým způsobem jedná a zda je jeho záměrem se zviditelnit.

Radní P. Žantovský se ohradil proti vyjádření A. Bazalové a podal stížnost na porušení etického kodexu Rady ČTK. Jeho záměrem je se, ve své pravidelné rubrice v PL, vyjadřovat k dění v médiích za uplynulý týden.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 163. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 163. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 21. 9. 2021 ve 13.30 hod. Další zasedání se budou konat 26.10., 23.11. a 14.12. vždy od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 08.09.2021