163. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 21. září 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: Angelika Bazalová
Hosté: generální ředitel ČTK Jiří Majstr

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvila radní Angelika Bazalová.

2. Schválení programu

Rada schválila program 163. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 49/2021

3. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela za uplynulý měsíc žádnou stížnost.

Radní obdrželi pozvánku na závěrečný koncert festivalu Zlatá Praha.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k parlamentním volbám v ČR, ke koronavirové situaci, zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí a k situaci v Afghánistánu.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr informoval Radu o aktuální situaci v ČTK:

  • ČTK připravuje zpravodajství k říjnovým českým volbám i k německým volbám. Vedle stálého zpravodaje bude v Berlíně působit i zvláštní zpravodaj ČTK.
  • Redakce zpravodajství nadále sleduje koronavirovou situaci.
  • Výstava Olympijské okamžiky se 1. října přesouvá z Uherského Hradiště do Šumperka, následovat budou Brno, Praha, Vrchlabí, Kopřivnice a znovu Praha.
  • ČTK v současné době rekonstruuje zpravodajský sál.
  • Ministerstvo kultury se dosud nevyjádřilo k financování projektu digitalizace. K dalšímu postupu proběhne v září schůzka ředitelů ČTK a Národní knihovny.
  • Zdravotní situace v ČTK je z hlediska covidu dobrá.
Radní P. Žantovský se dotázal na projekt Evropské unie Post Covid Europe. ČTK čerpá v rámci projektu necelých 152 tis. EUR na informace o covidu, kterou poskytuje služba Protext. Jedná se o zvláštní přílohu, která je zveřejněna na webových stránkách Českých novin.

6. Různé

Předseda Rady D. Soukup informoval o projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020 ve Volebním výboru PS.

Volební výbor ji doporučil ke schválení Poslaneckou sněmovnou. V tomto volebním období Poslanecká sněmovna nestihne výroční zprávu projednat a bude třeba ji po volbách znovu předložit nově zvolenému Volebnímu výboru.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 164. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 164. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 26. 10. 2021 ve 13.30 hod. Další zasedání se budou konat 23.11. a 14.12. vždy od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 30.09.2021