Program 164. zasedání Rady ČTK dne 26. října 2021 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Zveřejněno: 20.10.2021