164. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 26. října 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: -
Hosté: Jan Kodera, technický ředitel ČTK
Radka Matesová Marková, šéfredaktorka zpravodajství ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.

2. Schválení programu

Rada schválila program 164. zasedání.
Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení č. 50/2021

3. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela za uplynulý měsíc žádnou stížnost a poštu.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k parlamentním volbám v ČR, ke koronavirové situaci, zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí a k situaci v Afghánistánu.

Rada požádala, na návrh člena Rady P. Žantovského, o zasílání monitoringu zpravodajství o zdravotním stavu prezidenta ČR.

5. Aktuální stav v ČTK

Technický ředitel ČTK Jan Kodera informoval Radu o aktuální situaci v ČTK:

 • Redakce zpravodajství se v minulém období věnovala zejména parlamentním volbám v ČR. ČTK použila během volebního víkendu generátor pro automatizovanou tvorbu zpráv, které vznikaly na základě průběžných dat získávaných z ČSÚ. K těmto zprávám se současně aktualizovala i infografika.
 • ČTK obdobně postupovala během zpravodajství z voleb v Německu.
 • Aktuálně ČTK sleduje hlavně povolební vývoj v ČR, zdravotní stav prezidenta i zhoršující se koronavirovou situaci.
 • ČTK připravuje investiční plán a následně i rozpočet ČTK na příští rok.
 • Probíhá rekonstrukce zpravodajského sálu, práce jsou plánovány přibližně do začátku příštího roku.
 • Národní knihovna dosud neobdržela přislíbené finanční prostředky na digitalizaci fotoarchivu, nyní na projektu pracuje v omezeném režimu.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se dotázala na projekty EU, do kterých se zapojila služba Protext. Paní místopředsedkyně vítá, že součástí projektu je i spolupráce s knihovnami. J. Kodera vysvětlil zaměření obou projektů.

První projekt Evropa proti Covid-19 v hodnotě přibližně 150 tis. EUR je určen pro boj s pandemií. Grant je určen na refundaci platů zaměstnanců, kteří jsou do projektu zapojeni a připravují články a texty k danému tématu. Články jsou publikovány na stránkách Českých novin.

Druhý grant Peníze pro lepší Evropu (cca 150 tis. EUR) slouží k podpoře využívání Kohezního fondu EU. Projekt má zvýšit povědomí o tom, jak jsou, mohou a měly by být čerpány prostředky z fondu v dalším programovacím období. Články jsou rovněž zveřejňovány na stránkách Českých novin.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se dále dotázala na kurz Akademie ČTK, který je určen pro pedagogické pracovníky. Tento kurz získal akreditaci MŠMT. Paní šéfredaktorka R. Matesová Marková informovala, že kurz v současné době probíhá prezenční formou přibližně v měsíčních intervalech a do konce roku jsou termíny plně obsazené. Díky akreditaci MŠMT je pro školy jednodušší získat finanční prostředky na kurz. Akademie také připravila online kurz mediální výchovy pro školní děti. ČTK dále nabízí školám možnost komentovaných prohlídek České tiskové kanceláře. Paní místopředsedkyně J. Wenigerová požádala o informaci, kolik škol se ročně těchto prohlídek účastní.

Předseda Rady D. Soukup se dotázal, zda bude ČTK rekonstruované presscentrum využívat také komerčně. Pan ředitel J. Kodera odpověděl, že kromě ČTK budou moci tento prostor využít i její obchodní partneři, např. na tiskové konference. Bude rovněž možné zde využít služeb fotoateliéru na zakázku.

D. Soukup se, v souvislosti v médiích zveřejněnou fotografií „bezvládného“ prezidenta při příjezdu do nemocnice, dotázal paní šéfredaktorky, zda v ČTK existuje i etický kodex pro fotoreportéry pro podobné případy, neboť fotografie byla předmětem diskuzí o etice.

Paní šéfredaktorka R. Marková informovala, že k tomuto účelu ČTK vytvořila tzv. Fotoreportérovo desatero. ČTK tuto fotografii rovněž měla, ale po poradě se jednomyslně rozhodla fotografii prezidenta při převozu do nemocnice nezveřejnit.

6. Různé

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 165. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 165. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 23. 11. 2021 ve 13.30 hod. Další zasedání se bude konat 14. 12. 2021 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 04.11.2021

Další informace

 • Program 187. zasedání Rady ČTK dne 21. září 2023 ve 14.00 hod. Národní knihovna (Sodomkova 2, Praha - Hostivař) | 15.09.2023
 • 186. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 12.09.2023
 • 185. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.08.2023
 • 184. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.06.2023
 • 183. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.06.2023
 • Program 184. zasedání Rady ČTK dne 7. června 2023 ve 13.00 hod. | 05.06.2023
 • Program 183. zasedání Rady ČTK dne 29. května 2023 ve 13.00 hod. | 22.05.2023
 • 182. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 27.04.2023
 • 181. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.03.2023
 • 180. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.03.2023
 • Program 180. zasedání Rady ČTK dne 28. února 2023 ve 13.00 hod. | 21.02.2023
 • 179. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 02.02.2023
 • Volební řád Rady ČTK pro volbu generálního ředitele/ředitelky ČTK | 23.01.2023
 • Výběrové řízení na funkci generálního ředitele/ředitelky ČTK | 23.01.2023
 • Program 179. zasedání Rady ČTK dne 23. ledna 2023 ve 13.00 hod. | 16.01.2023
 • 178. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.12.2022
 • Program 178. zasedání Rady ČTK dne 12. prosince 2022 ve 13.00 hod. | 07.12.2022
 • 177. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.11.2022
 • Program 177. zasedání Rady ČTK dne 16. listopadu 2022 v 11.00 hod. | 15.11.2022
 • 176. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 25.10.2022