Program 165. zasedání Rady ČTK dne 23. listopadu 2021 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Projednání návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2022
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Zveřejněno: 15.11.2021