Program 166. zasedání Rady ČTK dne 14. prosince 2021 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Volba předsedy, předsedkyně Rady ČTK, volba místopředsedů, místopředsedkyň Rady ČTK
4. Projednání návrhu rozpočtu ČTK na rok 2022
5. Pošta, stížnosti
6. Monitoring zpravodajství
7. Aktuální stav v ČTK
8. Různé

Zveřejněno: 13.12.2021