Program 168. zasedání Rady ČTK dne 15. února 2022 ve 13.30 hod

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Analýza ke zprávám ČTK o covid-19
7. Různé

Zveřejněno: 10.02.2022