Program 169. zasedání Rady ČTK dne 22. března 2022 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Analýza zpravodajství ČTK o covid - 19
7. Různé

Zveřejněno: 15.03.2022