Program 170. zasedání Rady ČTK dne 26. dubna 2022 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Analýza zpravodajství ČTK o covid – 19
7. Ekonomické otázky – neveřejný bod
8. Informace o Akademii ČTK
9. Různé

Zveřejněno: 21.04.2022