Program 171. zasedání Rady ČTK dne 24. května 2022 ve 13.30 hod

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Diskuze nad návrhem jak dále pracovat se seznamem odborníků covid – 19
7. Různé

Zveřejněno: 19.05.2022