Program 172. zasedání Rady ČTK dne 14. června 2022 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Zpráva o činnosti Rady ČTK za rok 2021
3. Schválení programu
4. Pošta, stížnosti
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Zveřejněno: 08.06.2022