Program 173. zasedání Rady ČTK dne 12. července 2022 ve 13.30 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2021
4. Pošta, stížnosti
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Zveřejněno: 11.07.2022