174. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 30. srpna 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán
Nepřítomen: Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé


1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvil radní P. Žantovský.

2. Schválení programu

Rada schválila program 174. zasedání.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 22/2022

3.Pošta, stížnosti

V uplynulém období Rada neobdržela žádnou stížnost. Byla zaslána odpověď předsedy Rady na stížnost p. M. Tomečka.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR a k vývoji situace na Ukrajině a v Turecku.

Radě je rovněž zasíláno volební zpravodajství, zpravodajství o inflaci a vývoji ekonomiky v ČR, o energetické krizi a o předsednictví ČR Evropské unii.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Dne 16. listopadu 2022 proběhne soudní jednání k žalobě radního P. Foltána.
  • Od 1. září 2022 ČTK spouští fotobanku na platformě Solwee. Pro klienty to bude znamenat zjednodušení ovládání a přístupu k fotografiím.
  • Zpravodajství ČTK se zaměřuje na české předsednictví Evropské unii, na energetickou krizi, na volební zpravodajství i na situaci na Ukrajině.
  • ČTK uvedla na Letní filmové škole v Uherském Hradišti výstavu Česko-slovenské okamžiky. Fotografie na výstavu zapůjčila i slovenská tisková agentura TASR. Výstava poputuje i na Slovensko.
  • V říjnu začíná první podzimní semestr kurzu agenturní žurnalistiky pro Fakultu sociálních věd. ČTK povede i letní kurz v letním semestru. Ohlasy na minulý letní kurz byly pozitivní, agentura tedy plánuje pokračování spolupráce.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová jménem Rady pochválila Akademii ČTK za její aktivity, které koná ve prospěch nejen pedagogických pracovníků, ale i za příměstské tábory, které organizuje v průběhu prázdnin pro děti.

6. Různé

Radní stanovili termíny příštích zasedání na 19. září 2022, 17. října 2022, 21. listopadu 2022 a 12. prosince 2022 vždy od 13.00 hod.

Předseda Rady D. Soukup zasedání ukončil.

Návrh programu 175. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 175. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 19. září 2022 ve 13.00 hod. .

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 06.09.2022