Program 175. zasedání Rady ČTK dne 19. září 2022 ve 13.00 hod.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Zveřejněno: 13.09.2022