175. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 19. září 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Aleš Mareček, Petr Žantovský
Omluveny: Jana Gáborová, Angelika Bazalová
Nepřítomen: Pavel Foltán (omluva přišla v průběhu zasedání)
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé


1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvily J. Gáborová a A. Bazalová.
Po začátku zasedání se omluvil P. Foltán.

2. Schválení programu

Rada schválila program 175. zasedání.
Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení č. 23/2022

3.Pošta, stížnosti

V uplynulém období Rada neobdržela žádnou stížnost.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR a k vývoji situace na Ukrajině a v Turecku.
Rada rovněž dostává domácí volební zpravodajství, zpravodajství o inflaci a vývoji ekonomiky v ČR, o energetické krizi a o předsednictví ČR Evropské unii.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

 • S ohledem na české předsednictví EU byla na půl roku posílena o jednoho zpravodaje bruselská odbočka ČTK.
 • Zpravodajství se věnuje energetické krizi a souvisejícím vládním opatřením u nás i v zahraničí.
 • Zpravodajsky se ČTK připravuje na komunální volby a senátní volby. ČTK opět využije automatické zpracování dat z ČSÚ, minulý týden proběhla první koordinační schůzka mezi médii a Českým statistickým úřadem.
 • Dalším tématem zůstává Ukrajina, zpravodajství ČTK využívá západních, ukrajinských agentur i ruského TASSu.
 • ČTK zpravodajsky zabezpečuje úmrtí anglické královny. Má na místě svého novináře a fotografa.
 • V ČTK proběhla koordinační porada k přípravě prezidentských voleb.
 • ČTK sleduje transpozici copyrightové směrnice do českého práva.
 • ČTK připravuje rozpočet. V letošním roce je práce komplikovaná nejen z důvodu přípravy za skupinu, ale i nárůstu cen energií a přijímaným vládním opatřením. ČTK počítá s tím, že připraví rozpočet ke schválení Radě na prosincovém zasedání 2022.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se dotázala, zda ČTK využije robotické zpracování dat z ČSÚ i v senátních volbách. GŘ ČTK J. Majstr odpověděl kladně.

6. Různé

Předseda Rady D. Soukup informoval přítomné, že radní P. Foltán vystoupil na Malostranském náměstí na demonstraci iniciativy NE základnám. Předseda Rady se domnívá, že radní P. Foltán tím porušil par. 5 čl. 2 Zákona č. 517/1992 o ČTK, podle kterého nesmí člen Rady působit ve prospěch politických stran a hnutí.
Radní P. Žantovský se domnívá, že by v tomto případě měl nezávislý právník definovat, zda se jedná o politickou stranu nebo hnutí.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová je překvapena, že člen Rady ČTK na takové akci vystoupil, je přesvědčena, že člověk dává svou účastí na demonstraci najevo svůj postoj.
Podle radního P. Žantovského má každý právo na svůj politický názor. Předseda Rady D. Soukup na to reagoval, že je důležitý fakt, koho daný subjekt podporuje, zejména když působí ve funkci člena Rady ČTK.

Radní P. Žantovský požádal o změnu termínů konání zasedání, od listopadu 2022 navrhuje přesunout jednání z pondělí na středy a to z pracovních důvodů. Říjnové zasedání se bude konat v dohodnutém termínu v pondělí 17. října 2022 od 13.00 hod.

Předseda Rady D. Soukup zasedání ukončil.

Návrh programu 176. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 176. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 17. října 2022 ve 13.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 22.09.2022

Další informace

 • Program 187. zasedání Rady ČTK dne 21. září 2023 ve 14.00 hod. Národní knihovna (Sodomkova 2, Praha - Hostivař) | 15.09.2023
 • 186. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 12.09.2023
 • 185. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 14.08.2023
 • 184. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 16.06.2023
 • 183. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.06.2023
 • Program 184. zasedání Rady ČTK dne 7. června 2023 ve 13.00 hod. | 05.06.2023
 • Program 183. zasedání Rady ČTK dne 29. května 2023 ve 13.00 hod. | 22.05.2023
 • 182. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 27.04.2023
 • 181. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.03.2023
 • 180. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.03.2023
 • Program 180. zasedání Rady ČTK dne 28. února 2023 ve 13.00 hod. | 21.02.2023
 • 179. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 02.02.2023
 • Volební řád Rady ČTK pro volbu generálního ředitele/ředitelky ČTK | 23.01.2023
 • Výběrové řízení na funkci generálního ředitele/ředitelky ČTK | 23.01.2023
 • Program 179. zasedání Rady ČTK dne 23. ledna 2023 ve 13.00 hod. | 16.01.2023
 • 178. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 22.12.2022
 • Program 178. zasedání Rady ČTK dne 12. prosince 2022 ve 13.00 hod. | 07.12.2022
 • 177. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.11.2022
 • Program 177. zasedání Rady ČTK dne 16. listopadu 2022 v 11.00 hod. | 15.11.2022
 • 176. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 25.10.2022