Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Čeština ve veřejném styku

Pro každého, kdo se živí psaním, je čeština hlavním výrobním nástrojem, který je nutné si důkladně osvojit. Nejenom proto, aby to čtenář ocenil, ale především proto, aby přesně pochopil smysl autorova sdělení.

Komu je kurz určen

Pro každého, kdo se živí psaním, je čeština hlavním výrobním nástrojem, který je nutné si důkladně osvojit. Nejenom proto, aby to čtenář ocenil, ale především proto, aby přesně pochopil smysl autorova sdělení. Když však pisatel pro neznalost pravidel text nějakým způsobem deformuje, vystavuje se nebezpečí, že ho buď nikdo nedočte, nebo neporozumí, co chtěl vlastně autor sdělit.

Obsah kurzu

Nahlédnout do různých zákoutí naší mateřštiny a kultivovat svůj projev je práce na celý život. Nový kurz Akademie ČTK vás chce provést alespoň tím nejpodstatnějším. Jeho ambicí je také prohloubit, případně probudit zájem o jazyk, který má tisíciletou tradici.

Kurz se zaměří nejen na to, jak psát, ale hlavně jak rozhodně nepsat, chováme-li alespoň špetku úcty ke čtenáři. Probereme nejčastější chyby, řekneme si a na příkladech ukážeme, že není chyba jako chyba. Například záměna i a y, která se ve školách nemilosrdně trestá, může ve srovnání s některými mnohoznačnými větnými konstrukcemi vypadat docela nevinně. Dotkneme se také stylové čistoty jazyka, abychom si - řečeno slovy módních odborníků - „ke fraku nebrali sandály“. Kurz je tedy určen všem, kdo to se psaním textů myslí vážně a komu leží na srdci úroveň vyjadřování. Lektorem kurzu je Jiří Chrást, absolvent bohemistiky na FF UK a novinář, který se prací s textem zabývá již několik desetiletí.

Kontaktujte nás

Program kurzu

  • základní funkce jazyka a co z toho pro psaní vyplývá,
  • stručný přehled vývoje jazyka,
  • mluvnice - časté chyby,
  • pravopis – časté chyby,
  • stylistika - křížení a záměna stylů,
  • jazyková kriminalita – brutální deformace češtiny, nepřirozené vyjadřování, ukázky,
  • praktická cvičení.

Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu.

Lektor

PhDr. Jiří Chrást

Cena

3 600 Kč (4 356 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 15 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů