Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Člověk před mikrofonem a kamerou

Workshop je určen všem zájemcům, u nichž se předpokládá, že ve své profesi budou vystupovat před kamerou. Pod vedením zkušených lektorů se seznámí s elementárními zásadami chování před kamerou a ověří si své schopnosti v televizním studiu.

Komu je kurz určen

Workshop je určen všem zájemcům, u nichž se předpokládá, že ve své profesi budou vystupovat před kamerou. Pod vedením zkušených lektorů se seznámí s elementárními zásadami chování před kamerou a ověří si své schopnosti v televizním studiu.

Obsah kurzu

V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s hlavními zásadami přípravy na projev před mikrofonem a kamerou a s nejčastějšími chybami, kterých se mluvčí dopouštějí. Pozornost bude věnována správné technice dýchání, artikulaci a funkčnímu využívání zvukových prostředků mluvené řeči.

V praktické části v rozhlasovém a televizním studiu budou individuálně procvičeny řečové schopnosti účastníků při interpretaci zpravodajských a publicistických textů na mikrofon. Zároveň budou seznámeni se zásadami nonverbální komunikace při projevech na veřejnosti (držení těla, gestikulace, oblečení atd.), se způsoby aktivního navázání a udržení kontaktu s posluchači i asertivními metodami komunikace, např. v rozhovorech pro média. Workshop obsahuje řadu užitečných rad a tipů, jak před kamerou a mikrofonem co nejlépe obstát.

Kontaktujte nás

Program kurzu

Dopoledne

  • Příprava na projev před mikrofonem
  • Zásady mluveného projevu
  • Praktická cvičení: čtení (vlastního) textu, analýza projevu

Odpoledne

  • Audiovizuální sdělení, jak dosáhnout jeho kladného přijetí
  • Oči jako základní předpoklad navázání vizuální komunikace
  • Mimika ve vztahu ke sdělovanému obsahu
  • Gestikulace a pohyb

Praktická cvičení

  • vizitka (osobní představení) - minutové vystoupení na kameru
  • zpravodajský rozhovor na zadané téma
  • vyhodnocení

Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu.

Lektor

PhDr. Josef Maršík, CSc., odborník na audiovizuální žurnalistiku, pedagog katedry žurnalistiky FSV UK.
PhDr. Martin Lokšík, dlouhodobě se specializuje na oblast praktické výuky televizního zpravodajství, je režisérem na ČT 24.
PhDr. Jiří Chrást, ředitel Akademie ČTK

Cena

10.000 Kč (12.100 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v televizním studiu FSV na adrese Ovocný trh 3, Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 16 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Reference

"Slyšel jsem od kolegů, že kurzy ČTK jsou skvělé, ale nevěřil jsem tomu, dokud jsem jeden kurz neabsolvoval. Byl jsem na kurzu Člověk před kamerou a bylo to skvělé. Studiové prostředí školicí místnosti ve mně věrně vyvolalo stísněný pocit opravdového televizního nebo rozhlasového interview. Navíc díky perfektní přípravě přednášejících jsem velmi brzy ztratil pocit, že jsem na školení. Atmosféra točení na živo mne pohltila, že jsem pak netušil, co oponent redaktor na mne vlastně ví. Jinými slovy, musíte reagovat pod tlakem vysílaného rozhovoru, a tím začnete dělat chyby, které s vámi školitelé následně proberou. Super školení, navíc, vzhledem k technice, která se pro realizaci potřebuje, za skvělou cenu. Zájemcům doporučuji."
Lumír Al-Dabagh, generální ředitel slévárny Beneš & Lát

Z absolvování kurzu "Člověk před kamerou" jsem byl přímo nadšen, pro mne osobně to byl nečekaný zážitek s obrovským praktickým přínosem. Dokonalá simulace živého rozhlasového a následně televizního vysílání prověřila schopnosti reagovat na precizně připravené otázky moderátora. Velkým překvapením byla dokonalá připravenost školitelů v čele s dr. Chrástem, netušil jsem, že budu "přinucen" spontánně reagovat na nepříjemné investigativní otázky na tělo za dohledu televizních kamer. Následný rozbor televizního vystoupení včetně upozornění na chyby považuji za více než přínosný.
Kurz mohu jen doporučit, probíhá na velmi vysoké profesionální úrovni.
Ing. Roman Škrabánek, prezident AČCKA

"Člověk před mikrofonem a kamerou" - opravdu zajímavá zkušenost. Rozhodně nelituji, že jsem do toho šel. Co mě překvapilo? Pohled na práci profesionálního rozhlasového a televizního studia zpoza mikrofonu a televizní kamery. A co oceňuji? Především vysokou profesionalitu všech tří lektorů. Otázkou je, jak se získanými informacemi a radami naložím, zda jsem schopen alespoň část z nich si vzít k srdci a prakticky využít, ale to už je jiný příběh. Zkrátka kurz "Člověk před mikrofonem a kamerou" stál za to.
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů