Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Korporátní komunikace a media relations

Interaktivní seminář je určen všem profesionálům oboru public relations a komunikace, kteří odpovídají za strategii komunikace korporace i jednotlivých produktových značek, a to především s důrazem na media relations. Kurz přináší komplexní pohled na nastavení komunikační strategie, nastavení cílů a definování cílových skupin.

Komu je kurz určen

Interaktivní seminář je určen všem profesionálům oboru public relations a komunikace, kteří odpovídají za strategii komunikace korporace i jednotlivých produktových značek, a to především s důrazem na media relations. Kurz přináší komplexní pohled na nastavení komunikační strategie, nastavení cílů a definování cílových skupin. Seminář je určen všem, kdo již získali základní znalosti a učí se s nimi pracovat v rámci korporátní i produktové komunikace.

Program kurzu

V úvodní části se účastníci kurzu seznámí se všemi prvky PR procesu, budou se zabývat nastavením cílů a cílových skupin, adekvátních vybraným praktickým příkladům. Rozšíří si a ujasní základní pojmy a jejich obsah a naučí se pracovat s oblastí media relations jako se základním nástrojem PR strategie. Zároveň se budou zabývat rolí media relations v rámci ostatních PR nástrojů.

V praktické části si osvěží základy jednotlivých nástrojů PR a následně se v rámci nácviku praktických dovedností naučí připravit strategii pro tyto nástroje.

Kontaktujte nás

Program kurzu

  PR proces a strategie
 • příprava a průzkum
 • plánování
 • realizace
 • vyhodnocení a modifikace
  Nástroje PR a jejich strategický potenciál s důrazem na:
 • media relations
 • special events
 • publishing
 • CSR a sponzoring
 • investor relations
 • public affairs

Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu.

Lektor

Luďka Raimondová, senior konzultant v oblasti public relations a komunikace.

Cena

3 000 Kč (3 630 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 15 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů