Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Krizová komunikace

Žádná organizace na světě není imunní vůči krizovým situacím. Čas od času je nutné odvracet útok konkurence, vysvětlovat kontroverzní krok, objasňovat nepřesnosti v médiích nebo řešit havárii ve výrobním provozu. Ne každá krize ale musí skončit katastrofou. Záleží na kvalitě manažerských rozhodnutí a schopnosti tlumočit je médiím a veřejnosti. Právě komunikační dovednosti a strategie v krizi jsou tématem kurzu.

Komu je kurz určen

Tiskovým mluvčím, PR profesionálům, manažerům a dalším pracovníkům, kteří přicházejí do styku s médii. Kurz pomůže zejména těm zájemcům, kteří nemají vlastní novinářskou zkušenost, ale i těm, kteří si chtějí rozšířit obzory o nové informace a poznatky. Lektor je zastáncem etické a transparentní strategie krizové komunikace.

Obsah kurzu

Kurz odhaluje základní principy krizí a vysvětluje, jak podobné situace v činnosti organizací všeho druhu vnímají novináři, co v podobných situacích očekávají od tiskových mluvčích, jaké jsou jejich pracovní postupy a jak je využít ve prospěch organizace. Kurz klade zvláštní důraz na význam internetu, který některé krize podněcuje a rozdmýchává, ale který je zároveň unikátním kanálem pro krizovou komunikaci. Cílem kurzu je osvětlit celou problematiku nikoliv prostřednictvím suchopárných definic, ale na příkladech z české i zahraniční praxe.

Kontaktujte nás

Program kurzu

 • Příčiny krizí, fáze krizové komunikace
 • Hledání potenciálních zdrojů krizových situací
 • Příprava na krizi, krizový tým, krizový scénář
 • Novinářské postupy v krizové situaci
 • Důležitost rychlé, ale zároveň promyšlené reakce
 • Význam a využití internetu a sociálních sítí
 • Jak se chovat a co říkat v rámci krizové komunikace
 • Nejčastější chyby
 • Etická dimenze krizové komunikace
 • Jak reagovat na nepřesnosti a nepravdy v médiích
 • Případové studie z české i zahraniční praxe (Tylenol, Exxon Valdez, Wendys, United Airlines, Tatra)
 • Praktická cvičení

Lektor:

PhDr. Jan Tomandl

Cena

3 600 Kč (4 356 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 15 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů