Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Kurz tvůrčího psaní

Chcete dobře blogovat? Napsat přehlednou firemní analýzu? Zvládnout čtivě článek do novin? Vymýšlet povídky? Přeložit šéfům přehlednou pracovní zprávu? Na to vše je Kurz tvůrčího psaní se spisovatelkou a publicistkou Danou Emingerovou, žákyní slavného autora Arnošta Lustiga.

Přes vymýšlení příběhů a stavění dobrých literárních cihliček (popis, dialog, akce) zjistíte, že psaní je řemeslo jako každé jiné. Má své zákonitosti, které je třeba znát a zažít. Naučíte se jasně sdělit, co nového či převratného vaše texty přinášejí. Brzy pochopíte nekompromisní zásadu, že PSANÍ NESMÍ BÝT NUDA. Sebelepší námět nestačí, pokud se čtenář k hlavním myšlenkám neprokouše. Vždyť kolik popsaných stránek denně hodíte rovnou do koše, když nezaujmou vaši pozornost!

Kurz je otevřen pro maximálně dvanáct lidí a vůbec nevadí, je-li někdo začátečník nebo pokročilý. Budete číst své texty, diskutovat, naslouchat jeden druhému. A upřímná zpětná vazba vás posune kupředu jako blesk. Práce studentů Dany Emingerové i reference si můžete přečíst na www.psani-podle-lustiga.cz

Kontaktujte nás

Program kurzu

 • Psaní nesmí být nuda - přes volnější literární žánry pochopíme základy řemesla
 • Co říkal už Aristoteles 350 let před naším letopočtem
 • Co říkal Arnošt Lustig, O. Pavel, E. Hemingway a A. P. Čechov
 • Jak důležité jsou proporce
 • Práce s detaily
 • Proč píšeme aneb jaké poučení z našeho textu plyne
 • Jak namixovat dobrý text ze správných „cihel“
 • Debata nad donesenými blogy na téma Můj opravdu zajímavý zážitek nebo Nezvaný host
 • Psaní pro různé cílové skupiny
 • Specifika blogů a internetu
 • Nejčastější chyby a nemoc "manažerská hantýrka"
 • Praktická cvičení a debata nad texty stvořenými při semináři

Lektor:

Dana Emingerová

Cena

2 500 Kč (3 025 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 15 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Reference

V květnu 2015 jsem se zúčastnila dalšího z pravidelných zasedání evropských úředníků a komisařů BCESA (Bankovní komise pro sociální dialog) při EBF (Evropská bankovní federace), tentokrát v Kodani. Na konferenci bylo 15 evropských zemí. Zástupce každého státu měl prezentovat aktuální přehled o politické, ekonomické a sociální situaci ve své zemi. Další den jsme měli pracovat všichni dohromady na společném výstupu za bankovní sektor pro EBF. Díky dlouhodobé průpravě, které se mi od Dany Emingerové dostává, se zlepšil můj mluvený i písemný projev tak, že jsem v Kodani byla označena za nejsrozumitelnějšího a nejvíce strukturovaného řečníka. A byla jsem pověřena přednést pro EBF i výsledek naší společné týmové práce.
Jitka Schmiedová, ředitelka HR České spořitelny


Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů